Alan Eğitiminde Materyal Tasarım / Yarışması Sergisi-III

Yıldız Teknik Üniversitesi – Eğitim Fakültesi

Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-III

Değerli Alan Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğrenciler,

III. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi, 10 Mayıs 2017 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecektir. Sergi kapsamında alan eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları materyalleri ile katılım sağlayarak alanda yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı yakalayacaklardır.

Günümüzde çağdaş öğretim yaklaşımları, eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi gerektiğini ve böylece öğrenci için anlamlı hale gelerek öğrenci başarısına katkıda bulunulacağını savunmaktadır. Bu noktada eğitim ortamının düzenlemesinin ve öğrencinin hizmetine nasıl sunulduğunun önemi büyüktür. Bu serginin düzenlenme amacı, üreten ve materyallerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayacak ortak bir ortam yaratmaktır. Böylelikle öğretmen adayları da derslerinde kullanacakları materyalleri planlayabileceklerdir. Disiplinler arasında paylaşım sağlanacak, daha kapsamlı materyallere alt yapılar oluşacaktır. Bilgi alışverişi sayesinde materyal tasarım ilkeleri doğrultusunda yeni fikirler ortaya çıkacaktır.
Siz değerli katılımcıları kültür ve eğitim şehri İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir saygılar sunarız.

Düzenleme Kurul

Katılım Şartları ve Detayları
* Katılım ücretsizdir.

* Katılımcılara sertifika verilecektir.

* Bir materyalde 3 den fazla isim olmayacaktır.

* Bir kişi en fazla 3 materyal ile sergi yarışmasına katılabilecektir.

* Başvuru formunda materyal ile alakalı fotoğrafların net ve doğru açılardan çekilmiş olması gerekmektedir.

* Sergi esnasından en az bir kişinin materyalini sunmak için hazır olması gerekmektedir. Aksi takdirde materyal sergi kitapçığında yer alamayacak ve ilgililere katılım sertifikası verilemeyecektir.

* Materyallerin resmi ya da taslağı değil, asılları sergilenecektir.

Önemli Tarihler
Materyal Tasarımlarının Sisteme Yüklenmesi 1-30 Nisan 2017
Dereceye Giren Materyal Tasarımlarının İlan Edilmesi 03 Mayıs 2017
Materyal Sunumları 10 Mayıs 2017 (10.30-17.00 arası)


Sergi Yeri

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Esenler – İstanbul

http://www.sergi.yildiz.edu.tr/