Aktif Group Üniversite Eğitim Bursu

Aktif Group Üniversite Eğitim Bursu
Son başvuru tarihi 15 Ekim 2017

Başvurular üniversitelerin öğrenci işlerinden yapılacaktır.

Burs Alabilecek Üniversiteler
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU)

Burs alabilecek bölümler
Elektirik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme Mügendisliği

Başvuruda istenen belgeler
1- Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,
2- Nufüs Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Öneği,
3- Son bir içinde çekilmiş fotoğraf,
4- Öğrenci kimlik kartı, öğrenci belgesi,
5- Transkript ( Öğrenim süresince aldığı derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren bir belge),
6- Aileye ait gelir beyanı,
7- Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve kiranın ödendiğini gösteren banka dekontu,
8- Aile ile birlikte oturan kardeşler okuyorlar ise okudukları okullardan öğrenci belgesi,
9- Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi, babası için savcılıktan onaylı mal beyanı belgesi.
10- Öğrenci adına açılmış banka hesap cüzdanının fotokopisi.

Sağlanan bu kredi karşılıksızdır, öğrenciye geri ödeme yükümlülüğü getirmekmektedir.
Burs kapsamında ki 250 TL Ekim – Kasım ayları arasında ki dokuz aylık süreçte verilecektir.
Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası Mali işler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına yatırılacaktır.
Burs süresi bir akademik yıldır. Başvurular her yıl aynı şekilde tamamlanır.

Öğrenci Kriterleri
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
– Üniversitelerin ( ODTU, Yıldız Teknik, istanbul Teknik, Sakarya Üniversitesi ) Elektirik mühendisliği ve Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.
– Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almıyo olmak.
-Gelir düzeyi düşük olmak.
-Yıllık başarı düzeyi en az 4 üzerinden 3 veya, 100 üzerinden 75 olmalı.

https://aktif.net/tr/anasayfa