AKŞEMSEDDİN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 1. SUDOKU YARIŞMASI

NİĞDE VALİLİĞİ
NİĞDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

AKŞEMSEDDİN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 1. SUDOKU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN KONUSU Niğde İli Ortaokullar Arası 1. SUDOKU Yarışması
YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin analitik düşünme becerilerine katkıda bulunmak ve öğrencilerin özgüven
duygusunu artırmak için ortam yaratmak.
YARIŞMANIN DAYANAĞI
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Yarışmalar (Madde 22)
KATILIMCILAR Niğde’deki tüm resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
YARIİMA TAKVİMİ
Yarışma Tarihi: 30 Mayıs 2014
Yarışma Saati: 10:30
Son Başvuru Tarihi: 26 Mayıs 2013
YARIŞMA YERİ
Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu)
YARIŞMA ŞARTLARI
1- Her okul üç öğrenci ile takım bazında yarışmaya katılacaktır. Takımı oluşturan üç
öğrenci farklı sınıf seviyelerinde olabilir.

2- Öğrencilerin yarışma sırasında yanlarında okul kimliği bulundurmaları gerekmektedir.

3- Yarışma maksimum 15 takım ile yapılacaktır. Bu nedenle, başvuru sırasına göre
belirlenen ilk 15 okul yarışmaya katılacaktır.

4- Yarışma 3 bölümden oluşacaktır.
1.bölüm: Klasik Sudoku (6×6)
2.bölüm: Ardışık Sudoku (6×6)
3.bölüm: Bölgesel Sudoku (6×6)

5-Yarışmanın tüm bölümleri takım halinde veya bireysel (tercihe göre) çözülebilecek
sorulardan oluşacaktır.

6- Puanlama ile ilgili bilgiler soru kitapçığında verilecektir.

7- Yarışma ile ilgili soru örneklerinin olduğu yönerge dosyasına
http://www.nigdebilsem.meb.k12.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

8- Yarışmaya katılacak okulların başvurularını http://www. nigdebilsem.meb.k12.tr
adresindeki katılım formunu 26 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

9- Yarışmaya katılan tüm okullar Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi internet
sitesinden duyurulacaktır.

10- Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri takım üyesi olarak yarışmaya
katılamayacaktır.
YARIŞMA KOMİSYONU
Serkan ARSLAN: Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni
Ertuğrul ÖZAR: Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
Mehmet ÖZEL: Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
ÖDÜLLER
İl Birincisi Okul: Mp4 Player, Başarı Belgesi (her öğrenciye)
İl İkincisi Okul: Projeksiyonlu Saat, Başarı Belgesi (her öğrenciye)
İl Üçüncüsü Okul: Tavan Aydınlatıcı, Başarı Belgesi (her öğrenciye)
Mansiyon: Güneş Enerjili Robot, Başarı Belgesi (her öğrenciye)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma Koordinatörü: Serkan ARSLAN
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni