Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması

İletişim Fikirleri
Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması

FİKRİ MÜLKİYET HAKKINA DUYARLILIK İÇİN “İLETİŞİM FİKİRLERİ YARIŞMASI”
KONU BAŞLIĞI: “Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması”

TÜRÜ: Televizyon, Radyo, Yeni Medya ve Basın alanında iletişim uygulamaları gerçekleştirilebilecek nitelikte bir iletişim fikri çalışmasıdır.

AMACI: “Aklıma Bir Fikir Geldi” sloganı kapsamında, kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesini amaçlayan; radyo, televizyon, yeni medya ve gazete dergi mecralarında yayınlanacak nitelikte bir iletişim fikri ve kampanyasını geliştirmek.

SÜRESİ: Başvurular 3 Haziran 2022 Cuma Saat: 17.00’a kadar alınacaktır.

(Not: “Kargo ve Posta Veriliş Tarihi 3 Haziran 2022 Saat: 17.00 e kadar olan başvurular kabul edilecektir.”)

1. Genel Başvuru İlkeleri
1.Yarışmaya yurt içi ve yurt dışında Yüksek Öğretim Kurumu’nda kaydı bulunan üniversitelerin önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencileri katılabilir.

2. Çalışmalar, Türkçe olarak üretilmelidir.

3. Sosyal Sorumluluk Kampanyası olarak düşünülen, iletişim fikirleri kapsamında hazırlanacak olan televizyon, radyo, yeni medya ve basın uygulama örnekleri

3 Haziran 2022 saat 17.00’a kadar teslim edilmiş olacaktır.

4. Yarışmaya katılacak eserler, orijinal olmalı ve üçüncü şahısların başta fikri haklar olmak üzere yasal haklarını ihlal etmemelidir.

5. Daha önceki yıllarda “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışmasına katılmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yarışmaya katılacak eserler genel ahlak kurallarına aykırı olmamalıdır. Bu tür eserler, doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Yarışmaya katılacak eserler, benzer yarışmalarda ödül almamış olmalıdır. Bu tür eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Yarışmaya kişi veya grup olarak başvuru yapılabilir. Ancak ortak başvurularda bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 5 olabilir. Öğrenciler, diledikleri kategoride yarışmaya katılabilirler ancak her kategoride en fazla 2 eser ile başvuru yapabilirler. Aynı eserin tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.

9. Yarışma şartlarına uymayan, yanlış veya eksik beyanla gönderildiği saptanan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma koşullarına uymadığı sonradan anlaşılan eserler, ödüle layık görülmüş olsa bile ödül geri istenecektir.

10. Yarışmada ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yeni medya yayın hakları ve ilgili diğer tüm hakları RATEM’e aittir. Eserler RATEM tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda RATEM tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.

11. RATEM, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

12. Yarışma genel veya özel şartlarında, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum hâsıl olduğunda, RATEM’in genel ve özel şartlarda yer alan hükümlerde değişiklik yapma hakkı münhasıran saklıdır.

2. Gazete – Dergi Kategorisi İçin Koşullar
2.1. Tam sayfa dergi ilanı şeklinde üretilecek eserler, dijital olarak JPG, JPEG,PNG formatlarında olmalı, A4 boyutunda basılı olmalıdır. Ayrıca üretilen eserlerde “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü” ve “Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği – RATEM” logolarına yer verilmelidir.

3. Televizyon Kategorisi İçin Koşullar
3.1. Sesli ve görüntülü olarak, 30 saniyeyi geçmeyecek şekilde, en az 1080p x 720p HD çözünürlükte, MPEG4, MOV, AVI formatında olmalıdır. Ayrıca üretilen eserlerde “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü” ve “Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği – RATEM” logolarına yer verilmelidir.

4. Radyo Kategorisi İçin Koşullar
4.1. Sesli olarak, 30 saniyeyi geçmeyecek şekilde MP3 veya WAV formatında hazırlanmalıdır.

5. Yeni Medya Kategorisi İçin Koşullar
5.1. Mobil uygulama; mobil teknoloji altyapıları ile gerçekleştirebilecekleri yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmak ve sonucunda bir prototip üretebilmeleri için oluşturulmuş yarışma ortamıdır. İlgili konuya odaklanmış uygulama fikri ve tasarımıyla katılım sağlanabilir. Kullanılabilirlik, Fonksiyonellik, Yaratıcılık, Uygulanabilirlik, Verimliliğe Katkısı, Özgünlük değerlendirme kriterlerinden olacaktır. Uygulama tasarım mantığı iOS, Android, Windows 8 platformlarında kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. Hazırlanan tasarımsal çalışmalar “50*70 poster” boyutunda basılı olmalıdır. Ayrıca üretilen mobil uygulama tasarımlarında “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü” ve “Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği – RATEM” logolarına da yer verilmelidir.

6. Eserlerin Gönderimi İle İlgili Koşullar
6.1Katılım formuna www.aklimabirfikirgeldi.org adresli web sitesinden ulaşılabilir.

6.2.Yarışmaya gönderilecek tüm eserler, USB Bellek üzerinde yarışmaya katılan kişi ya da grubun sadece rumuz bilgisini bulundurmalıdır. Ayrıca yarışmaya katılan kişi ya da gruplar katılım formunda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmalı ve imzalamalıdır. Kapalı zarf içinde, USB Bellek ortamına aktarılan eserler ile katılım formu bulunmalı, Kapalı zarf üzerinde sadece rumuz yazılarak RATEM adresine kargo şeklinde ya da elden teslim edilmelidir.

6.3. Ortak başvurularda, katılım formunda tüm grup elemanlarının bilgileri ve rumuz bulunması zorunludur. Para ödülü ve ödül heykelciği eser başına verilecektir.

6.4.Yarışmada dereceye giren eserler 2022 yılı HAZİRAN ayı içinde İstanbul’ da gerçekleştirilecek ödül töreni ile kamuoyuna duyurulacaktır.

https://bfe3040f-08d5-4fae-8783-e462f787f889.filesusr.com/ugd/0349e3_b226574799be43d59ced770abe88cb02.doc?dn=katilim_formu.doc