AKILLI PERİYODİK TABLO

Materyalin Amacı: Elementler ve periyodik tablo konusunu deneme-yanılma yoluyla ezberlemeden öğrenmek.
Materyalin Hedefi: 1- Elementler ve periyodik tablo konusunu derste daha eğlenceli bir şekilde öğrenme.
2- Element sembol ve adlarını deneme-yanılma yoluyla ezbercilikten uzaklaşarak öğrenme.
Materyal Hazırlanırken Gerçekleştirilen Faaliyetler: Problem: Elementler konusunun ezberlenerek öğrenmesi
1- Yapılan modele her element için ayrı ayrı ampul takmak yerine modele bir ampul takıldı.
2- Element sembol ve adları arasında elektrik bağlantısı yapılarak doğru sembol ve adına dokunulduğunda ampulün yanması yanlış sembole dokunulduğunda yanmaması sağlandı.
3- Elementler ve periyodik tablo konusu anlatılırken 8.sınıf öğrencilerine model kullandırıldı.
Ulaşılan Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi: Öğrenciler konu ile ilgili bilgileri ezberlemek yerine deneme-yanılma yöntemiyle daha eğlenceli bir şekilde öğrenmiş birçok arkadaşımız bu uygulamaya katılmak istemiştir.
 Bu modelde önemli olan bir ampul kullanılmasıdır bu güne kadar eğitim-öğretim ortamında kullanılan birçok periyodik tablo maketi vardır ancak bu makette her bir element için ayrı ayrı değil tüm elementler için bir ampul kullanılmıştır.
Kaynak Taraması:
1. www.bıltek.tubıtak.gov.tr
2. Dembski, W. A. (1999). Intelligence Design. İntervarsity Press: U. S. A.
Projenin Takvimi:
4-18 aralık: Problem tespiti, literatür taraması.
21-31 Aralık: Malzemelerin temini.
4-11 Ocak: Proje maketinin yapılması. 1
2-20 Ocak: Maketin test edilmesi.
Proje Bütçesi: 20 TL
Destek Alınan Kişi ve Kurumlar: Danışman öğretmen.
İstanbul / Çekmeköy

Akıllı Periyodik Tablo