Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriAKILLI BİYOPLASTİK AMBALAJ

AKILLI BİYOPLASTİK AMBALAJ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

AKILLI BİYOPLASTİK AMBALAJ

Öğrenci: KEREM YILDIZ Öğrenci: EREN OKUMUŞ
Danışman: SONGÜL GENÇ

Projenin amacı son yıllarda büyük bir sorun haline gelen petrol kaynaklı
plastik üretimini azaltmak. Gıdaların saklanmasında güvenlirliği
artırmak amacıyla pH değişimini algılayan biyoplastik akıllı gıda
ambalajı üretmektir.Bu amaçla öncelikle biyoplastik üretiminde daha
önce kullanılmamış olan bir kaynak araştırıldı. Nişasta kaynağı olarak
çiğdem bitkisi soğanları seçildi. Çiğdem soğanlarından nişasta ekstre
edilip, kurutularak kullanıma hazır hale getirildi. Daha sonra bu nişasta
sorbitol, gliserol ve ayçiçak yağı gibi plastikleştiriciler kullanılarak
biyoplastik haline getirildi. Bu denemede en iyi sonuç sorbitolle elde
edildi. Daha sonra elde edilen biyoplastik pH duyarlı hale getilmek için
doğal antosiyanin içeren bir kaynak araştırıldı. Çevre düzenlemesinde
sıklıkla kullanılan ve bol koyu renkli meyva içeren Vibrum tinus ve
Vibrum lucidum bitki meyvesi seçildi. Meyvelerin sulu ekstraktları
hazırlandı.Bu ekstraktlar plastikleri renklendirmek için kullanıldı.
Yapılan 1M HCL ve 1M NaOH çözeltileri ile ön çalışma sonucu Vibrum
tinus meyve ekstraktı daha verimli bulundu. Vibrum tinus meyve
ekstraktı ile üretilen biyoplastik renklendirildi. Ayrıca bu biyoplastikle
kağıt ambalajlar kaplandı. Farklı pH solüsyonları ile yapılan
renklendirilmiş biyoplastikle kaplı ambalajlar pH’a duyarlılık gösterdi.
Çalışma sonucunda çevreye dost, sürdürülebilirliği olan, doğal ve
önceden bu amaçla kullanılmamış bir pH indikatörü kullanılan akıllı
ambalaj üretilmiş oldu. Son yıllarda artan plastik kullanımını ve
kirliliğini azaltmak daha önce içinde nişasta bulunduran ve günlük
hayatta kullanılmayan çiğdem bitkisinin soğanından nişastasını
kendisinden ayırdık. Ardından biraz su, biraz sirke ve biraz sorbitol ile
nişastayı karıştırarak biyoplastiği elde ettik. Birkaç deneme sonrasında
mükemmel biyoplastiğe ulaştık.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.