AKIL – ZEKA OYUNLARI EĞİTMENİ EĞİTİMİ – ADANA

ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

SERTİFİKA PROGRAMI 25-26 EKİM-2014

EĞİTİM SÜRESİ: 20 SAAT TEORİK 20 SAAT UYGULAMA TOPLAM 40 SAAT
EĞİTİM MATERYALI: 14 AYRI ZEKA OYUNU MATERYALLERİNİN TAMAMI VERİLECEKTİR.BİR TAKIM EĞİTİM NOTU TEDARİK EDİLECEKTİR.
SERTİFİKASYON: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM TARAFINDA AKIL – ZEKA OYUNLARI EĞİTMENİ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.
EĞİTİMİN ÜCRETİ 550 TL + KDV = 594 TL KONTENJAN 15 KİŞİDİR, YETERLİ SAYI OLUŞMADIĞI TAKDİRDE EĞİTİM TARİHİ ERTELENECEKTİR
EĞİTİM YERİ: Atatürk cd. ariplex sineması üstü k1 d2 Aile, evlilik ve Çocuk Terapi Merkezi
KİMLER KATILABİLİR: Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri
GENEL BİLGİLER:

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

Eğitimlerde zeka ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

Amaç:
* Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
* Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
* Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak
* Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak
* Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
* Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
* Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek
* Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek

Eğitim sonrasında eğitim alan kişiler

* Zekâ ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir.
* Zekâ Oyunları’nı öğretebilir
* Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir
* Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir
* Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir
* Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 20 civarında zekâ oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.
* Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir.
* Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir.
* Verilen kaynakları kullanabilir.
* Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.
* Çocuklara yönelik sıradışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir.

durumda olmaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri

Eğitimin Süresi
20 saat TEORİK 20 saat UYGULAMALI toplam 40 saat

Eğitimin Yeri
KARİYER AKADEMİ ADANA – AİLE, EVLİLİK VE ÇOCUK TERAPİ MERKEZİ

Diğer
Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara zeka ve akıl oyunları eğitmeni sertifikası verilecektir.
Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.
Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir.

EĞİTİM YERİ: Atatürk cd. ariplex sineması üstü k1 d2 Aile, evlilik ve Çocuk Terapi Merkezi
EĞİTİM MALZEMESİ: 14 AYRI ZEKA OYUNU MATERYALLERİNİN TAMAMI VERİLECEKTİR.BİR TAKIM EĞİTİM NOTU TEDARİK EDİLECEKTİR.
SERTİFİKA: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM TARAFINDA AKIL – ZEKA OYUNLARI EĞİTMENİ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.
BANKA BİLGİLERİ: TC ZİRAAT BANKASI : IBAN NO : Nazlı CAN – TR81 0001 0015 4460 3292 8350 01
Zeka Oyunları Dersi ve Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmenliği

Yeni sisteme göre zeka oyunları dersi okullarda işlenmeye başladı. Böyle bir dersin MEB müfredatına girmesini olumlu buluyoruz. Yeni sistemde en çok dikkat çekilmesi gereken derslerden birisi Zeka ve Akıl Oyunları Dersi. Peki, sisteme seçmeli olarak konulan dersi kimler, hangi materyallerle, nasıl işleyecek?

“Oynamasını bilmeyen bir çocuk, hiçbir zaman düşünmesini öğrenmeyecek olan bir büyüktür.” der Jean Chateau. Gerçekten de böyle değil mi? Ne zaman oyun oynamaya kalksak mutlaka bir arkadaş çevresiyle etkileşime girmeli, belli kurallara uymalı, sıra beklemeyi öğrenmeli, yeri geldiğinde oyundan dışarı çıkmalı, kendini ifade etmeyi öğrenmeli,zihinsel becerilerini geliştirmeyi öğrenmeli,vücudumuzu kullanmalı ve tüm becerilerimizi etkin hale getirmeliyiz.

Grass’a göre oyun bir pratiktir. 1903’te Froebel İnsanların Eğitimi adlı kitabında oyunun doğasında belirgin bilinçli veya bilinçsiz amaç olduğunu belirtmiştir. “Çocukluğun en üst gelişimi oyundur. Çünkü bu çocuğun ruhunda neler olduğunu tek başına serbestçe ifadesidir. Çocukların oyunu sadece bir spor değildir, birçok anlamlarla doludur.” (Froebel–1903 sayfa, 22) Çocuklar oyun yoluyla hayatı deneyimleme fırsatı yakalarlar,farklı oyunlarla sahip oldukları becerileri ortaya çıkarırlar. Çocuklar sorunları bir yetişkin gibi ifade edemeyebilir ancak oyun ile ruhsal dışavurum gerçekleşir biz oyun ortamında izlediğimiz çocukları daha yakından tanıma fırsatı yakalarız.

“Zeka ve akıl oyunu olarak neleri sayabilirsiniz?” şeklindeki bir soruya velilerin çok büyük bir bölümü; Lego, puzzle ve satranç olarak cevap verecektir. Halbuki bizzat üniversitelerde akademisyenler tarafından geliştirilmiş, beynin belli bölgelerini çalıştırmaya yönelik zeka ve akıl oyunları mevcuttur. Batıda pek çok ülkede de zeka oyunları ve düşünme becerileri dersleri yıllardır işlenmektedir.

Zeka oyunlarıyla yapılan ders, aynı zamanda oyun faaliyetlerini de içerdiğinden, öğrencinin en sağlıklı şekilde gözlemlenebileceği ve tanınabileceği bir imkan oluşacaktır. Öğrencilerdeki paylaşma, merhamet, centilmenlik, kurallara uyma, mantık yürütebilme, yenilgiyi kabullenebilme, motivasyon, problem çözme becerileri gibi pek çok özelliği, dikkatli bakışlarla öğretmenler tarafından fark edilebilecektir.

Zeka ve akıl oyunları çalışmalarının çocukların zeka seviyelerinde artışa sebep olduğuna dair araştırmalar da mevcuttur. Bunlardan en çok dikkat çekeni; Berkeley Üniversitesinde Dr. SilviaBunge tarafından yapılanıdır. Araştırmaya göre; 8 hafta süresince, haftada iki kez 1 saat 15 dakika zeka oyunları ile çalışma yapılan çocuklarda en az 13 IQ puanı artış gözlendi. Bu neredeyse normal zeka seviyesindeki bir çocuğun parlak zeka, parlak zeka seviyesindeki bir çocuğun ise üstün zeka seviyesine çıkabilmesi anlamına geliyordu.

Zeka oyunları dersi ile çocukların derslerinde ve sınavlarında başarılı olabilmeleri için çok önemli gördüğümüz özel gelişim alanlarını: Uzaysal algılama – mantık yürütme – konsantrasyon – eşleştirme – hafızada tutma – hızlı düşünme – savunma – simetri – sistemli ve doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme – taktik geliştirme – kısa ve uzun vadeli strateji üretme – tahmin – dikkat toplama – şekil tanıma – soyut düşünce – direnme hayal gücü – karar verme olarak sıralayabiliriz.

Zeka oyunları dersi ayrıca öğrencilerin akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine, sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda geçirmesine de imkan tanıyacaktır.

Zeka oyunları dersindeki materyalleri kullanacak öğretmenlerin, zeka geliştirme ve zeka-akıl oyunu materyallerini kullanma konusunda uzman olmaları gerekmektedir.

Müfredata böyle bir dersi koymak ya da materyalleri temin etmek, dersin amacına uygun işlenebilmesi için yeterli olmayacaktır. Zeka oyunları dersinde kullanılabilecek onlarca materyalin hangi zaman dilimlerinde ne kadar süreyle hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı konusunda öğretmenlerin eğitilmesi zaruridir. KARİYER AKADEMİ ADANA ‘nın SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN aldığı yetkilendirmeye dayanarak alanında uzman, sertifikasyon sahibi uzman Öğretmenleri kanalıyla düzenleyeceği SERTİFİKALI “Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmeni” kursları alandaki ihtiyaca cevap verecektir. Sertifikalı bu eğitimlerin sonucunda öğretmenlerimiz zeka ve akıl oyunları konusunda uzmanlaşacak ve öğrencilerin dersten en üst düzeyde istifade edebilmesi konusunda profesyonel çalışma yürütebilecektir.

Zeka Oyunları dersinin uzun vadede çocukların diğer derslerine de olumlu manada ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz. İyi planlandığı ve okullarımızda sağlıklı şekilde işlenebildiği takdirde bu ders sayesinde öğrencilerimizin, bilgisayar ve televizyon bağımlılığı probleminin de azalacağına gönülden inanıyoruz.

SAYGILARIMLA.

KARİYER AKADEMİ ADANA – YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAZLI CAN

home

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen − 15 =