“ÂKİF’İN SÖZÜ CUMHURİYETİN 100’Ü” DİJİTAL GAZETE YARIŞMASI

Öğrenciler tarafından yarışma için hazırlanan dijital gazeteler, okul yöneticileri tarafından seçici kurula iletilmek üzere yarışma şartnamesinde paylaşılan mail adresine gönderilecek. Seçici kurul marifetiyle yapılacak değerlendirme sürecinin ardından yarışma sonuçları 12 Mart kutlama etkinlikleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından ilan edilecek.

Yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılabilecek olan öğrencilerimiz; okul yöneticilerinin izni ve bilgisi dâhilinde Üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim ve Basın Yayın, Gazetecilik bölümlerinde görev yapan öğretim görevlisi / öğretim üyelerinden danışmanlık alabilecekler.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
“ÂKİF’İN SÖZÜ CUMHURİYETİN 100’Ü”
DİJİTAL GAZETE YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU ve TÜRÜ
Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ruhunu milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren
İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart günü her yıl yurt genelinde ve yurtdışı
temsilciliklerimizde geniş kapsamlı programlarla kutlanmaktadır.
12 Mart, İstiklâl Marşı’mızın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
etkinlikleri kapsamında 2023 yılı için “Âkif ‘in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” teması
belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair
kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, vatan, millet sevdası ile İstiklâl Marşı’nın
öğrencilerde oluşturduğu millî, manevi duygu, düşünce ve heyecanların paylaşılacağı,
sergileneceği ortamların oluşturulması, içeriklerin hazırlanması hedeflenmiştir.
Öğrencilerden, 12 Mart İstiklâl Marşı’mızın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2023 yılı teması olarak belirlenen “Âkif ‘in Sözü,
Cumhuriyetin 100’ü” konulu bir dijital gazete hazırlaması beklenmektedir.
“Âkif ‘in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” konulu dijital gazete öğrenciler tarafından yarışma
şartnamesi kapsamında hazırlanacaktır.

HEDEF KİTLE
Yarışmanın hedef kitlesi; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Bilimler Liselerinde
öğrenim gören öğrencilerdir.

GENEL ESASLAR
• Öğrenciler yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılabilir, ihtiyaç duymaları halinde aileleri,
şube öğretmenleri, bilişim öğretmenleri ve / veya akademisyenlerden destek alabilirler.
• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır.
• Yarışma takvimi (Tablo-1) 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde tamamlanacaktır.
• Anayasa ve Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarına uygun olmayan, siyasi amaçlara hizmet
eden, genel ahlâk kurallarına uymayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygun
olmayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran eserler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Değerlendirme Komisyonu ile Yarışma Yürütme Kurulunda görev alan kişilerin birinci
dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri
işlenemez. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında
başka amaçlarla kullanılmaz. Toplanan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve etkinliğe
ilişkin tüm süreçlerin sona ermesinin ardından resen silinir.
• Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde
faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler öğrencilerin öğrenim görmekte
olduğu okul yönetimlerince alınacaktır.

BAŞVURU ve ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Öğrenciler, eserlerini aşağıda belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de
belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ile birlikte öğrenim gördükleri okullara
teslim ederek yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılacak eserlerde;
a) Her bir sayfa A4 (21*29.7 cm) boyutunda olacak şekilde toplam 4 sayfadan oluşması,
b) Dijital gazete olma şartlarını taşıyor olması,
c) Başlıkların, alt başlıkların, içeriklerin aktif olması,
d) Görsellerin özgün ve yüksek çözünürlüğe sahip olması şartları aranır.

Eserlerin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaştırılması için Son Tarih 24 Şubat 2023

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler değerlendirmeye alınacaktır.
• Eserler katılımcılar tarafından okulların kurumsal e-posta adresleri üzerinden Genel
Müdürlüğümüz Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr mail adresine iletilecektir.
• Eserlerle birlikte eklerde yer alan belgelerin de doldurularak iletilmesi zorunludur.
• Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo – 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo
– 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilecektir.
• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
• Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici komisyon tarafından yarışmanın nihai
değerlendirmesi yapılacaktır.
• Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, dereceye giren öğrencilere ulaşılarak verilecek ödül
hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen + eight =