AKEV Öğretim Üyesi Alım İlanları

Öğretim Üyesi Alım İlanları

10/08/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6961 nolu ilanımız şu şekildedir:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyeleri İçin Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi (www.akev.edu.tr adresinden ulaşılabilir) uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe (www.akev.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı veya üniversitelerin birimleri tarafından “aslı gibidir” onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD / USB Fash Bellek

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe (www.akev.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı veya üniversitelerin birimleri tarafından “aslı gibidir” onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD / USB Fash Bellek

Başvuru Adresi   : Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No: 5-6 Serik/ANTALYA

Telefon                : 444 1 264

Mail                     : info@akev.edu.tr

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Açıklama
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Prof. 1 İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Sanat ve Tasarım ya da Grafik Tasarımı alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans mezunu olup alanda doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Prof. 1 Üniversitelerin iletişim fakültesi veya güzel sanatlar fakültesi; radyo, televizyon ve sinema veya sinema televizyon bölümlerinin birinden doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 3
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Prof. 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Teknolojileri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojileri, Beslenme ve Diyetetik alanlarının birinde lisansüstü eğitim mezunu olup, alanda doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Teknolojileri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojileri, Beslenme ve Diyetetik ile ilgili alanların birinde doktora eğitimini tamamlayıp, yiyecek-içecek alanında lisansüstü çalışmalar yapmış olmak.
İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Prof. 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini sosyoloji alanında almış olmak ve anket çalışmalarını da içeren çok sayıda alan çalışmalarını yönetmiş olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Yönetim organizasyon üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Örgütsel çatışma yönetimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile denetim alanı ve iş tatmini ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6961/1-1

 

Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ