AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ 2011

Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu kötüyü cezalandırma değil, iyiyi ödüllendirmektir. Gelin katkılarınızla iyi örnekleri ön plana çıkararak çevre değerlerimize sahip çıkalım. “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri -2011” için örnek adaylar önerelim.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl, Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Hizmet ve Özel ödül kategorilerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir.

Bu yıl 15.incisi gerçekleştirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri–2011” için başvuru süresi 16 Mart 2012 Cuma günü saat 17:00’ de sona ermektedir. Değerlendirmeler sunulan gerekçeli dosyaların incelenmesi üzerinden yapıldığından, önerilerin dosya ile yapılması gerekmektedir.

2011 yılı içinde Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinde çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlar (kendiniz ve kendi kuruluşunuz dahil) hakkında hazırlayacağınız öneri dosyalarını bize ulaştırmanız yeterlidir. Kişi ya da kurumlar her üç ölçekte de aday önerebilirler.

2004 yılına kadar sadece Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarına açık olan “Çevre Bilim Hizmet Ödülü, tüm üniversitelerin öğretim elemanlarını kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda çevre ve ekoloji değerleri konusunda çalışmalar yapmış bilim insanları, hazırlayacakları dosyalar ile, “Çevre Bilim Hizmet Ödülü” ne baş vurabileceklerdir.

Öneri dosyalarının 16 Mart 2012 günü saat 17:00’ ye kadar aşağıdaki adreslerden birine gönderilmesi gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
      Kampus
07058 Antalya
     Tel: 0242 3106300  Faks: 3106306
Bilgi:
 http://muhfak.akdeniz.edu.tr/tr
[email protected]
 Akdeniz Üniversitesi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
07058 Antalya
Tel: 0242  3102090 Faks: 2275360
Bilgi:
http://akcam.akdeniz.edu.tr/tr
[email protected]
Sunulan dosyalar Çevre Hizmet Ödülleri Yönergesi kurallarına uygun olarak, Danışma Kurulu, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin genişletilmiş Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 6 Nisan 2012’de http://akcam.akdeniz.edu.tr/tr adresinde duyurulacaktır.

Ödül töreni, 26 Nisan 2012 Perşembe günü Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ortak yaşamımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu etkinliğimize destek olacağınızı umuyor, saygılar sunuyoruz.
Prof.Dr.Bülent Topkaya      Prof.Dr.Feramuz Özdemir
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ
YÖNERGESİ

• Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri (ÇHÖ), ortak yaşamımızı ve geleceğimizi çok yakından ilgilendiren çevre değerlerinin korunması ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabilmek, bu yönde ve alanda çalışan kişi kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla verilmektedir.
• Ödülle ilgili tüm çalışmalar A.Ü Mühendislik Fakültesi ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.
• Ödüller her yıl 22 Nisan Dünya Günü’nde, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen bir törenle hak edenlere verilmektedir. Gerekli görüldüğünde, ödül töreni günü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
• Ödüller Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş, katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir.
• Üniversite Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiş, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan bilimsel çalışmalar da ÇHÖ kapsamında değerlendirilmekte ve her yıl, dosya ile önerilen bir bilim insanına Çevre Bilim Hizmet Ödülü verilebilmektedir.
• Ödüle kişi, kurum ya da kuruluşlar kendi adlarına başvurabilecekleri gibi, diğer kişi, kurum ve kuruluşları da aday olarak gösterebilirler.
• Aynı kişi, kurum ya da kuruluş, her ölçek için ayrı ayrı aday önerebilir.
• Manevi değeri olan ödül Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün bir plaketi ve resmi teşekkür yazısından oluşmaktadır.
• Ödüle kişi kurum ve kuruluşlar, hazırlayacakları ve belirlenen son başvuru tarihinden önce duyuruda belirtilen adreslere ulaştıracakları dosyalarla başvurabilmektedirler. Değerlendirme çalışmaları AKÇAM’a sunulan öneri dosya içerikleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
• Öneri dosyalarının değerlendirilmesi ve ödüle hak kazananların belirlenmesi  A.Ü Mühendislik Fakültesi ile AKÇAM  Yönetim Kurulları ve yönetim kurullarının davet edeceği uzmanlardan  oluşan bir kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Değerlendirme kurulu sunulan öneri dosyalarının içeriğini esas alır. Dosya içeriklerinden dosya sunucuları sorumludur.
• Değerlendirme kurulu ödülü kişi ya da kurumlar arasında paylaştırabileceği gibi, ödüle değer aday bulamaması durumunda ödül vermeyebilir. Çoğunlukla karar veren kurulun kararlarına itiraz edilemez.
• Sonuçlar AKÇAM Yönetim Kurulu tarafından ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
• Bu yönerge AKÇAM yönetim Kurulu tarafından yürütülür.