Akdeniz Üniversitesi AKDENİZ TTO TÜBİTAK BİGG Programı

TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2018 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı’nı”almaya hak kazanan 23 kuruluştan birisi olan AKDENİZ TTO iki yıl süreyle “Bireysel Genç Girişimcileri”destekleme programını yürütecek.

TÜBİTAK BİGG Programıgirişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı bir destek programıdır.

Akdeniz TTO kamu-üniversite-sanayi işbirliği süreçleri, proje destek ve yönetim hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, ticarileşme ve teknogirişim alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Bu alanlarda edindiği bilgi birikimi ve uzman insan kaynağını BİGG Programı 1. aşama süreçlerinin yürütülmesinde, bölgemizde yeni girişimcilerin yetişmesi, yeni start-up’ların çıkmasında kullanacaktır.

Akdeniz TTO TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı kuruluş olarak 2 yıl süreyle girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin TÜBİTAK BİGG Programına başvurularının alınmasında ilk aşama değerlendirici kuruluş olarak hizmet verecektir. Bu süre içerisinde toplamda 210 girişimciye/iş fikrine destek sunulması hedeflenmektedir. BİGG destek programına başvuru yapıp ilk aşamaya kabul edilen girişimcilere; başvurularının alınması, iş fikirlerinin teknolojik yenilik düzeyi, ticari potansiyelinin değerlendirilmesi, iş fikri sahiplerinin alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilmeleri, mentorlerle iş fikirlerinin olgunlaştırılması, başarılı bulunan iş fikirlerinin TÜBİTAK kriterlerine uygun bir şekilde 2. aşama TÜBİTAK panel değerlendirmelerine iletilmesi hizmetleri sağlanacaktır.

Öncelikli olarak “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “İleri İmalat ve Sanayi 4.0”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam”, “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanlarında girişimcilerin iş fikri başvurularının alınacağı Akdeniz TTO TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı kuruluş projesinin bölgemize ve girişimcilik ekosistemine hayırlı olmasını dileriz.

Akdeniz TTO