Akbank Kısa Film Festivali 2012

YARIŞMA DIŞI ŞARTNAME
Ön eleme sonuçları festivalin resmi sitesinden ilan edilecektir.

1.Yarışma dışı başvurular, eserin sadece festival gösterim programında yer alması amacına yöneliktir.
2.Animasyon, Deneysel, Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde başvurular kabul edilmektedir.
3.Gösterime 35 mm., 16 mm., HD ve DSLR film ya da video ile çekilmiş veya tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş tüm yapımlar katılabilir.
4.Yarışma dışı başvurular uluslararası katılıma açıktır.
5.Başvuran kısa filmler için süre sınırlaması yoktur.
6.Gösterime katılacak video bantlar “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.
7.Gösterime, 01 Ocak 2010 tarihinden sonra hazırlanmış olan yapımlar katılabilir. Akbank Kısa Film Festivali dışında daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak katılmaya engel değildir.
8.Yarışma dışı başvurular sadece festivalin web sitesinden yapılmaktadır.
9.Gösterime gönderilen yapıtların, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması, eser sahibi ve yönetmen tarafından kabul edilmiş sayılır.
10.Festival komitesinin yargısı kesindir.
11.Festival komitesi tarafından gösterime değer bulunan filmler, festival kapsamında oluşturulacak programda izleyici ile buluşacaktır.
12.Orjinal formatı ne olursa olsun, Festival komitesine, filmin 1 adet DVD kopyası gönderilir.
13.Festivale katılmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2011 Cumartesi’dir. Katılımcıların en geç bu tarihe kadar Akbank Sanat adresine;
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu (veya www.akbankkisafilm.com adresinden doldurulmuş online başvuru formunun imzalı çıktısı)
Filmin 1 adet DVD kopyası (İngilizce altyazılı)
Festival kataloğu için filmle ilgili 2 adet fotoğraf (jpg. formatında en az 1920 x 1080 pixel boyutunda)
Başvuru formunda doldurulan tüm bilgileri içeren CD (Türkçe – İngilizce Word dosyası olarak) ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.
14.Ön elemeyi geçen filmler için gereken, festival gösterim kopyaları DV-AVI formatında eser sahibi tarafından hazırlanır ve festival komitesine ulaştırılır.
15.Filmlerin uluslararası alanda takip edilebilmesi için İngilizce altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Orjinal dili İngilzce olan filmlerin, diyalog metninin yollanması gerekmektedir.
16.Gösterime katılım bu madde dahil olmak üzere on altı (16) koşuldan oluşmaktadır.

YARIŞMALI BÖLÜM KATILIM ŞARTNAMESİ
1.Kurmaca ve belgesel dallarında yapılacak yarışmaya film veya video formatlarında çekilmiş tüm yapımlar katılabilir.
2.Yarışmaya T.C. uyruklu olan herkes katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya katılamaz).
3.Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca filmler ve 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler katılabilir.
4.Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.
5.Yarışmaya, 1 Ocak 2011’den itibaren hazırlanmış olan filmler katılabilir. Akbank Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
6.Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu Akbank Sanat’tan veya Festival’in web sayfasından sağlayabilirler.
7.Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması ve “Akbank Kısa Film Festivali Üniversitelerde” etkinliğinde gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
8.Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.
9.Ön elemeyi geçen filmler, festival kapsamında oluşturulacak programda izleyici ile buluşacaktır.
10.Festivale katılmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2011 Cumartesi’dır.
11.Katılımcıların en geç bu tarihe kadar Akbank Sanat adresine;
1.Eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu (veya www.akbankkisafilm.com adresinden doldurulmuş online başvuru formunun imzalı çıktısı)
2.Filmin 1 adet DVD kopyası (İngilizce altyazılı)
3.Festival kataloğu için filmle ilgili 2 adet fotoğraf (jpg formatında, en az 1920×1080 piksel boyutunda)
4.Başvuru formunda doldurulan tüm bilgileri içeren CD (Türkçe – İngilizce Word dosyası olarak) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
12.Yarışmada Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde “En İyi Film” ödülü alan eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından 8.000’er TL ile ödüllendirilecektir.
13.Ön elemeyi geçen filmler için gereken, festival gösterim kopyaları, eser sahibi tarafından Dijital Video ( HD-AVI ) formatında hazırlanır ve festival komitesine ulaştırılır.
14.Katılan filmler festival sonrası iade edilmez.
15.Filmlerin, uluslararası alanda takip edilmesi için, İngilizce altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazılı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
16.Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
17.Festivale katılan filmler önce ön elemeden geçecektir. Festival ödül töreninden bir gün önce yapılacak jüri toplantısında, jüri kararı ile kesin sonuçlar belirlenecek ve festival ödül töreninde açıklanacaktır.
18.Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on sekiz (18) maddeden oluşmaktadır