Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Yarışması

Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Yarışması

Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Katılım koşulları:
1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
3. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
4. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik bölümlerinin lisans veya yükseklisans öğrencileri veya mezunları katılabilir.
5. Yarışma teması “Yüreği Etkileyen Haklı Güç: Tutku”
Hegel, Estetik kitabında bu kavramı ‘pathos’ olarak tanımlıyordu. Pathos iyiden iyiye düşünülmüş, tasarlanmış bir kararla bütünleşemezdi. Tutku kendiliğinden, bazen ani, beklenmedik bir yıldırım gibi inen şeydi. O nedenle mesela Tanrıların ‘pathos’u olamazdı. Pathos insana özgüydü. Ama tutku sadece bir duygu da değildi. İnsanın tüm yüreğini sarar pathos ve ona nüfuz eder. Özsel ve ussaldır. Ve tutku sanatın asıl merkezini, gerçek alanını oluştururdu. Doğa tutkuya dışsaldı. Sanat doğayı ancak bir tasarım ögesi olarak, sembol olarak kullanmalıydı.
Yirminci yüzyılın sanatı belki de tam bu Hegelci noktadaydı. Mimesinin öldüğü, gerçeğin daha önce ‘yapılmış’ gerçeklikte arandığı bir dünyada sanat kendi içine kapanıyordu; daha doğrusu yeni bir gerçekliğe ve bu nedenle sanat yapıtı kendinde sonlu bir anlama erişiyordu.
O zaman neydi bu sanat? Sadece tutkuların oluşturduğu bir evren mi? Oysa Hegel buna karşıydı. Tutku sadece çılgınlık anlamında bir tutku olmamalıydı. Ussallıkla bütünleşmeliydi. ‘O’ sanat ussal ve tutkusal olmalıydı. Ve bu nedenle tragedyalar ve komedyalar salt çılgınlık olarak tutku içerir.
Şimdi daha da vahim bir noktadayız. Doğa bitiyor. O zaman sanat sadece ussal bile olsa, tutkularla mı üretilecek? Ve tutku sadece insanın kendi gerçekliğinde mi doğacak ve yaşayacak?
Nerede duruyoruz? Yeni bir sanatın eşiğinde miyiz yoksa eski bir sanatın kapısandan mı çıkıyoruz?
6. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
7. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
8. Başvuru yapılması ile; Başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvuru:
1. Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
2. Başvuruların 21 Nisan 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
4. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:
1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 21 Haziran – 28 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin
isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda;
• Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
• İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
• Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 12 Şubat – 21 Nisan 2018
Sergi süresi: 21 Haziran – 28 Temmuz 2018
Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.