Akbank 10. Kısa Film Festivali

Akbank Kısa Film Festivali, geniş bir kitle tarafından takip edilen kısa filmlerin yapımını özendirmek, uygun koşullarda gösterimini bu yolla izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek, amatör ya da profesyonel her tür kısa filmi tanıtmak, farklı kültürlerden gelen kısa film örneklerini sunmak, bir festival kültürü içinde kısa filmin tartışılacağı platformu sağlamak, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir festival oluşturmak amacıyla ilk olarak 2004 yılında gerçekleştirildi.

Her geçen yıl büyüyen, etkinlik çıtasını biraz daha ileri taşıyan festival, gösterimlerin yanısıra sinema öğrencileri ve festival izleyicileri için sinema sektöründeki deneyimli isimlerin birikimlerini aktardığı çeşitli atölye çalışmalarına ve söyleşilere sahne olmaktadır. “Festival Kısaları”, “Belgesel Sinema”, “Uluslararası Bölüm”, “Yarışmadışı Gösterim”, “Canlandırma Kısalar”, “Deneyimler”, “Kısadan Uzuna” ve “Özel Gösterim” bölümlerine programı kapsamında yer veren festival, her yıl on gün boyunca Akbank Sanat’ta gerçekleşiyor. Festival kapsamında “Kurmaca”, “Belgesel” ve “Canlandırma” kısa film alanlarında yarışmaya evsahipliği yapan Akbank Kısa Film Festivali’nde tüm etkinlikler izleyiciye ücretsiz olarak ulaşıyor.

Akbank Kısa Film Festivali ilk yılından itibaren Akbank Sanat’ta gerçekleşen her Festival sonrasında “Akbank Kısa Film Festivali Üniversitelerde” etkinliği ile, İstanbul ve Anadolu’daki birçok üniversitede ödüllü kısa filmleri öğrencilerle buluşturmaktadır.

Akbank 10. Kısa Film Festivali’nde tüm başvurular için son katılım tarihi 1 Kasım 2013 Cuma günüdür.

Yarışmalı Bölüm Katılım Koşulları
Yarışma Başvurusu Katılım Koşulları
1-Kurmaca, Belgesel ve Canlandırma kategorilerinde yapılacak yarışmaya T.C. uyruklu olan
herkes katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya katılamaz).
2-Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca ve canlandırma filmler ile süresi 30
dakikayı aşmayan belgesel filmler katılabilir.
3-Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.
4-Yarışmaya, 1 Ocak 2013’den itibaren hazırlanmış olan filmler katılabilir. Akbank Kısa Film
Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu
yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
5-Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu Akbank Sanat’tan veya Festival’in web
sayfasından sağlayabilirler.
6-Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin
Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması ve “Akbank Kısa Film Festivali Üniversitelerde”
etkinliğinde gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
7-Festival tanıtımı için herbir eserin en fazla 20’şer saniyelik kısa bölümünün ya da
fragmanının tanıtım amaçlı (TV, radyo, basılı yayınlar, internet v.b. ortamlarda) kullanımı
yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
8-Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.
9-Ön elemeyi geçen filmler, festival kapsamında oluşturulacak programda izleyici ile
buluşacaktır.
10-Festivale katılmak için son başvuru tarihi 01 Kasım 2013 Cuma’dır.
11- Katılımcıların en geç bu tarihe kadar Akbank Sanat adresine;
a.Eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu (veya www.akbankkisafilm.com
adresinden doldurulmuş online başvuru formunun imzalı çıktısı)
b.Filmin 1 adet DVD kopyası (İngilizce altyazılı, Orijinal dili Türkçe olmayan filmler için
Türkçe ve İngilizce altyazılı)
c.Festival kataloğu için 2 adet film karesi (jpg formatında, en az 1920×1080 piksel
boyutunda) ve varsa filmin fragmanı
d.Başvuru formunda doldurulan tüm bilgileri içeren CD (Türkçe – İngilizce Word dosyası
olarak) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
12- Başvuru materyallerinin posta ile gönderimi sırasında kaybolması veya hasar görmesi
festivalin sorumluluğunda değildir.
13- Yarışmada Kurmaca, Belgesel ve Canlandırma kategorilerinde “En İyi Film” ödülü alan
eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından 8.000’er TL ile ödüllendirilecektir.
14-Ön elemeyi geçen filmler için gereken, festival gösterim kopyaları, eser sahibi tarafından
Blu-ray formatında hazırlanır ve festival komitesine ulaştırılır.
15-Katılan filmler festival sonrası iade edilmez.
16-Filmlerin, uluslararası alanda takip edilmesi için, İngilizce altyazıları tamamlanmış olarak
teslim edilmesi gerekmektedir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe ve İngilizce
altyazılı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 17-Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
18-Festivale katılan filmler önce ön elemeden geçecektir. Festival ödül töreninden bir gün
önce yapılacak jüri toplantısında, jüri kararı ile kesin sonuçlar belirlenecek ve festival ödül
töreninde açıklanacaktır.
19-Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on dokuz (19) maddeden
oluşmaktadır.

Yarışma Dışı Deneysel Bölüm Katılım Koşulları
YarışmaDışı ‐ Deneysel Kısalar Bölümü Başvuru Formu
1. Bu başvuru formu, “deneysel“ filmlerin festival programında yer alması amacına yöneliktir.
2. Yarışma dışı olanDeneysel Kısalar bölümüne, Akbank çalışanları dışında herkes katılabilir.
3.Deneysel Kısalar bölümü yarışmalı bir kategori değildir. Seçilen filmlerDeneysel Kısalar bölüm
başlığı altında festivalde gösterimhakkı kazanırlar.
4. Yarışma dışıDeneysel Kısalar bölümüne, filmya da video ile çekilmiş veya tamamı bilgisayar
ortamında gerçekleştirilmiş tümyapımlar katılabilir.
5. Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.
6. Başvuran filmleriçin süre sınırlaması yoktur.
7.Gösterime, 01Ocak 2013 tarihinden sonra hazırlanmış olan yapımlar katılabilir. Akbank Kısa Film
Festivali dışında daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak katılmaya engel
değildir.
8. Yarışma dışıDeneysel Kısalar bölümü başvurularısadece festivalin web sayfasından yapılmaktadır.
9.Deneysel Kısalar bölümüne gönderilen yapıtların, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç
gözetmeksizin Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması, esersahibi ve yönetmen tarafından kabul
edilmiş sayılır.
10. Festivaltanıtımı için herbir eserin en fazla 20’şersaniyelik kısa bölümünün ya da fragmanının
tanıtımamaçlı(TV,radyo, basılı yayınlar, internet v.b. ortamlarda) kullanımı yarışmacıtarafından
kabul edilmiş sayılır.
11. Festival komitesinin yargısı kesindir.
12. Festival komitesitarafından gösterime değer bulunan filmler, festival kapsamında oluşturulacak
programda izleyici ile buluşacaktır.
13.Orjinalformatı ne olursa olsun, Festival komitesine,filmin 1 adetDVD kopyası gönderilir.
14. Festivale katılmak için son başvuru tarihi 01 Kasım2013 Cuma’dır. Katılımcıların en geç bu tarihe
kadar Akbank Sanat adresine;
▪ Eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu (veya www.akbankkisafilm.comadresinden
doldurulmuş online başvuru formunun imzalı çıktısı)
▪ Filmin 1 adetDVDkopyası(İngilizce altyazılı)
▪ Festival kataloğu için 2 adetfilmkaresi(jpg formatında, en az 1920×1080 piksel boyutunda) ve
varsa filmin fragmanı
▪ Başvuru formunda doldurulan tümbilgileri içeren CD(Türkçe ‐ İngilizce Word dosyası olarak)ile
başvurularını yapmaları gerekmektedir.15. Başvurumateryallerinin posta ile gönderimisırasında kaybolması veya hasar görmesifestivalin
sorumluluğunda değildir.
16.Ön elemeyi geçen filmleriçin gereken,festival gösterimkopyaları Blu‐ray formatında esersahibi
tarafından hazırlanır ve festival komitesine ulaştırılır.
17. Filmlerin, uluslararası alanda takip edilmesi için, İngilizce altyazılarıtamamlanmış olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.
18.Gösterime katılımbumadde dahil olmak üzere on sekiz(18) koşuldan oluşmaktadır.