AKADEMİK KAMP 7-20 mayıs

 
İlk bahar Kampımız “Sinyal ve Görüntü İşlemede Son Gelişmeler” konulu olacaktır.

Bu alandaki son gelişmeler ve yönelimler uzman bilim insanları tarafından katılımcılara interaktif biçimde aktarılacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası – Üniversite işbirliği kapsamında, üniversite ve araştırma kurumlarındaki genç (yüksek lisans ve doktora seviyesinde) araştırmacılar ile konunun uzmanı akademisyenlerin bir araya geleceği, adına kısaca kamp dediğimiz, bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmak amaçlanmaktadır. İşyeri, eğitim ve kongreler ortamı dışında bir araya gelinerek daha samimi ve doğrudan bir ortamda, aynı alanda çalışan insanların birebir iletişimi ve ulaşılabilirliği de amaçlananlardan biridir. EMO üyesi genç araştırmacıların ilgilendikleri bilim alanlarında gereksinim duydukları disiplin ve alt disiplinlere ait konuların, konuların uzmanı bilim insanları ile genç araştırmacıları rahat ve özgür bir ortamda buluşturmakta amaçlardan bir diğeridir.
 
Bahar ve kış kampı olarak yılda iki kere, ülkenin değişik yerlerinde 4 gün (dört) süreli sosyal etkinkinler ile birlikte yapılması düşünülmektedir.
 
İlk bahar kampımız ‘’Sinyal ve Görüntü İşlemede Son Gelişmeler’’ konulu olacaktır. Bu alandaki son gelişmeler ve yönelimler uzman bilim insanları tarafından katılımcılara interaktif biçimde aktarılacaktır.
 
Akademik Kamp
 
kayıt icin: http://akademikkamp.org/basvuru.html