Akademik Bilişim 2014

AB 2014
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2014 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve ücretsizdir.

Konferans Ana Konuları
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Yeni Nesil Internet: İnternet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
Sosyal Ağlar: Analiz ve etkileri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Yeni Medya
Yeni Internet teknolojileri
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
e-çevre, e-atık, yeşil BT
E-tarım, Tarımsal Bilişim
İnternet ve Medikal Bilişim
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Mekansal Bilişimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-yayıncılık, e-kitap
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
3G, 4G Teknolojileri
Wifi, WiMax, Mesh Ağları
Kurumsal İnternet Politikaları
Üniversite Bilişim Sistemleri
İnternet Yönetişimi ve STK’lar
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E/M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kriptoloji ve E-imza
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Geliştirme Ortamları
Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
Sistem ve Ağ Yönetimi
Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web Servisleri
İnternet Servislerinin Çalıştırılması
İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
İçerik Ağları
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet ve Sanat
E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
Bulut Bilişim
Kuantum Bilişim
Yüksek Başarım Bilişimi
İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Açık Veri, Açık Devlet
Digital Aktivizim
Siber Kültür
Nefret Söylemi
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)
IPTV
VoIP
Temel Bilimlerde Bilişim
Yönetim Bilişim Sistemleri

Eğitim Seminer Konuları
Ağ ve Sistem Yönetimi
Bilgi ve Bilişim Güvenliği
Web Servisleri
Açık kaynak yazılımları
DNS ve E-posta sistemleri
İçerik Yönetim Sistemleri
Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
Perl, Python, F
PHP, Java
Özgür Web Teknolojileri
C, C++, C#
Tarama Mekanızmaları
Samba
Squid
SGML, HTML, TeX, pdf
XML
Ruby On Rail
Virus ve Spam Filtreleme
P2P ve İstenmeyen Trafik
Kriptoloji ve e-imza
Kümeleme mimarileri
Yazılım güvenliği
Linux
Mobil Yazılım Geliştirme
Mashup
Web 2.0, Web 3.0
Ajax
SOA
Grid, Bulut ve Yüksek Başarım
Sosyal Ağlar

DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. K. Süha AYDIN (Onursal Başkan, Mersin Üniversitesi Rektörü)
Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Prof.Dr. Caner ÖZDEMİR
Doç. Dr. Kasim KURT
Yrd.Doç.Dr. Zeki YETGİN
Bilgi İşlem D.B. Ercan ÖZKAN
Uzman Kutluhan KİBRİT
Mühendis Özgül BERBER YAĞDIRAN
Okutman Özkan KIRIK
Mühendis Abdurrahim TOKTAŞ
Mühendis Ferda DÖKME
H.Samet KAYA

YÜRÜTME KURULU
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Ethem DERMAN
Dr. Attila ÖZGİT
Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR

PROGRAM KURULU
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. M. Ufuk ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Ethem DERMAN
Dr. Attila ÖZGİT
Dr. Necdet YÜCEL
Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR

YEREL ORGANİZASYON KOMİTESİ
Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Prof.Dr. Caner ÖZDEMİR
Doç. Dr. Kasim KURT
Yrd.Doç.Dr. Zeki YETGİN
Bilgi İşlem D.B. Ercan ÖZKAN
Uzman Kutluhan KİBRİT
Mühendis Özgül BERBER YAĞDIRAN
Okutman Özkan KIRIK
Mühendis Abdurrahim TOKTAŞ
Mühendis Ferda DÖKME
H.Samet KAYA

Her türlü iletişim için…
Ercan Özkan ercan@mersin.edu.tr | 0532 346 19 22
Kutluhan Kibrit kutluhan@mersin.edu.tr | 0532 427 95 40
Özgül Berber Yağdıran ozgul@mersin.edu.tr | 0505 214 81 34
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir – Mersin 33343

Bildiriler için…

bilg…@ab.org.tr
http://ab.org.tr
http://ab2014.mersin.edu.tr
http://openconf.ab.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.