Akademik Bilişim 2012

Amaç ve Kapsam
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri Kongre ve Fuarı kapsamında kamu, sağlık, eğitim, turizm, iletişim, mühendislik ve sanayi alanlarındaki bilgi teknolojilerine dayalı uygulamalara yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Konferansta davetli bildiriler, yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum ve eğitim seminerleri yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır ve konferansa katılım ücretsizdir.

Akademik Bilişime Davet
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylasmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2012 konferansı, bu yıl  1 – 3 Şubat 2012  tarihlerinde Uşak Üniversitesi’nde yapılacaktir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Aktif Katılım Çağrısı
» Konferans dili Türkçe’dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.
» Davetli Bildiri: Akademik Bilişim konusunda son gelişmeleri, eğilimleri özetleyecek dinleyicilerin ufkunu açacak konuşmalar,
» Bildiri: Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlar
» Eğitim semineri önerisi : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyac duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik yönü olan seminerler
» Tartışma grubu/açık oturum önerisi : Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış ortamlar.
» Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.
» Bildiri özetleri, Tam Bildiri Metinleri ve Oturum önerileri “31 Aralık 2011” tarihine kadar
http://openconf.ab.org.tr web adresinden gönderilmelidir. Tüm öneri yapacak kişilerin
http://ab.org.tr/ab12/yazar.html sayfasını dikkatle okumasını bekliyoruz.
Her türlü iletişim için:

bilg…@ab.org.tr
http://ab.org.tr
http://ab2012.usak.edu.tr
http://openconf.ab.org.tr
Saygılarımızla
AB’12 Yürütme Kurulu adına
Mustafa AKGÜL

AB’2012 Ana Teması
Sosyal Ağlar, Yeni Medya ve Demokrasi

Ana Konular
» Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
» Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
» Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
» İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
» Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
» Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
» Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
» Sosyal Ağlar ve Eğitim
» Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
» Yeni Internet teknolojileri
» Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
» Web 3.0, Semantik Web ve Xml
» E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
» Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
» Eğitim Yönetimi ve Bilişim
» e-çevre, e-atık, yeşil BT
» E-tarım, Tarımsal Bilişim
» İnternet ve Medikal Bilişim
» İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
» Mekansal Bilişimi
» Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
» Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-Devlet ve e-Türkiye
» Açık Kaynak Ders Araçları
» Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
» Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
» E-kütüphanecilik, E Kaynaklar
» Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
» Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
» 3G, 4G Teknolojileri
» Wifi, WiMax, Mesh Ağları
» Kurumsal İnternet Politikaları
» Üniversite Bilişim Sistemleri
» İnternet Yönetişimi ve STK’lar
» Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
» E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
» E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
» Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
» Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
» Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
» Kriptoloji ve E-imza
» Yazılım Mühendisliği
» Yazılım Geliştirme Ortamları
» Gömülü Sistemler
» Sistem ve Ağ Yönetimi
» Veri Madenciliği
» Veri Tabanı ve Yönetimi
» Web Servisleri
» Internet Servislerinin Çalıştırılması
» İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
» İçerik Ağları
» Eğitim Teknolojileri
» İnternet ve Sosyal Bilimler
» İnternet ve Sanat
» E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
» Bulut Hesaplama,Kuantum Hesaplama,Yüksek Başarım Bilişimi
» İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
» Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
» Bilişim Eğitimi, Bilgi okuryazarlığı
» Açık Veri, Açık Devlet, Digital Aktivizm
» Arttırılmış Gerçeklik
» IPTV, VoIP

Eğitim Seminer Konuları
» Ağ ve Sistem Yönetimi
» Bilgi ve Bilişim Guvenliği
» Web Servisleri
» Açık kaynak ve özgür yazılımlar
» DNS ve E-posta sistemleri
» İçerik Yönetim Sistemleri
» Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
» Perl, Python, F
» PHP
» Java
» Özgür Web Teknolojileri
» C, C++, C#
» Tarama Mekanizmaları
» Samba
» Squid
» SGML, HTML, TeX, pdf
» XML ve Semantic Web
» Ruby On Rail
» Virüs ve Spam Filtreleme
» P2P ve İstenmeyen Trafik
» Kriptoloji ve e-imza
» Kümeleme mimarileri
» Yazılım güvenliği
» Linux
» Mobil Yazılım Geliştirme
» Mashup
» Web 2.0, Web 3.0
» Ajax
» SOA
» Grid,Bulut ve Yüksek Başarım
» Sosyal Ağlar

Katılım Bilgileri
» Kongreye katılım ücretsiz olup herkese açıktır.

» Katılım için; T.C. vatandaşlarının site üzerinde bulunan kayıt sisteminden kayıt olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu katılımcılar konferansa geldiklerinde kayıtları yapılacaktır.

» Uşak dışından katılacak katılımcılar için, konaklama ve ulaşım bilgileri sitemizde yer almaktadır.

» Katılımcılarımız konaklayacakları otel rezervasyonlarını bizzat kendileri yapacaklardır.

» Kongreye bildiri sunarak katılmanız durumunda kayıt sistemi dışında, bildirili kayıt sistemini de kullanmanız gerekmektedir.

» Sunulan bildiriler bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

İletişim & Ulaşım
Adres Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat 64200
Uşak / TÜRKİYE 
Telefon +90 276 221 21 48  |  Dahili: 3300
Faks +90 276 221 21 49
E-mail [email protected]  |  bilg…@ab.org.tr