Ajanda Fotoğraf Yarışması 2014

Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü tüm dünyada Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) belirlediği tema çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Mimarlık Günü ülkemizde Mimarlar Odası birimlerince farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de her yıl Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf Yarışması” düzenlemekte ve yarışmanın sonuçlarını sergilemektedir. 2014 yılında Afrika’nın Durban Kentinde düzenlenecek olan UIA XXV. Kongresi’ne konut hakkını vurgulayan bir fotoğraf sergisi ile katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla “ÖTEKİ” MİMARLIK teması ile fotoğraf yarışması açılmasına karar verilmiştir.

Elverişli ve sağlıklı konut hakkı bir insan hakkıdır. Bu hak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve T.C. Anayasası ile güvence altına alınmıştır. İnsanların konut ihtiyacını karşılamakla yükümlü hükümetler bugüne kadar bu hakkı sağlamak yerine yıllarca istismar etmişlerdir. Konut sorununu devletin sağlamaması nedeniyle, her insan kendi konut sorununu kendisi çözmüştür. Sağlıksız ve güvensiz bu konutlarda oturan insanlar, bugün de kentsel dönüşüm uygulaması adı altında yine istismar edilmekte, konut sağlayacağız vaadi ile konutsuzluğa ya da borç batağına itilmektedirler.

“Öteki” Mimarlık başlığı altında her yarışmacıdan; konut hakkı verilmeyen insanımızın barınma sorununu çözmek amacı ile oluşturduğu yaşam alanlarını, bu alanların sokaklarındaki günlük hayatı ve yine bu alanlarda “kentsel dönüşüm” adı altında yaşanan el değiştirme ve yerinden etme süreçlerine karşı sürdürülen direnişin, yıkımın, yıkımla birlikte ortaya çıkan çaresizliğin mekânlarını belgelemesi beklenmektedir.

YARIŞMA KOŞULLARI:

A- Katılım Koşulları:

Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul ve Ajanda Yayın Kurulu üyeleri dışında herkes katılabilir. Analog fotoğraflar 5×5 cm camlı çerçeveye konulmuş 35 mm saydam olarak, dijital fotoğraflar ise uzun kenarı 40 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında CD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir. Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

– Daha önce ödül almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır.

– Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklik yapamaz. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir.

– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

Saydamlarda çerçevenin doğru bakış yönünde sol alt köşesinin renkli bir nokta ile işaretlenmesi ve arka yüzüne katılımcının 6 rakamdan oluşan rumuzunun ve fotoğraf numarasının yazılması gerekmektedir. Dijital fotoğraflarda bu bilgiler dosya adına yazılacaktır. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası ile çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

C- Fotoğrafların Gönderilmesi:

Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru adresine gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru: 3 Haziran 2013
Son Katılma Tarihi: 2 Eylül 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 25 Eylül 2013
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 7 Ekim 2013, saat: 17.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş 34349 İstanbul

Fotoğrafların İadesi: 28 Ocak 2014

SEÇMELER:

Ajanda Yayın Kurulunun yarışmaya katılan fotoğraflar arasında (temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından) yapacağı ön elemenin ardından, Seçici Kurul tarafından 41 adet fotoğraf 2014 ajandası için seçilecektir.

Ajanda Yayın Kurulu: Sami Yılmaztürk, Kubilay Önal, Feride Önal, Esin Köymen, Zafer Akdemir, Belgin Diril, İsmail Doğanyılmaz.

Seçici Kurul: Behiç Ak (Mimar-Karikatürist), Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni), Şeniz Kabadayı (Fotoğraf Sanatçısı), Aras Neftçi (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı), Yalçın Savuran (Fotoğraf Sanatçısı), Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı), Zafer Kutlu Bayhan (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı), Hürü Kaya(Fotoğraf Sanatçısı),

Ön eleme ve Seçici kurul toplantılarında TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

TELİF: Ajanda için seçilen 41 adet fotoğraf, ajanda dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca Mimarlar Odası’nın öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte kurumumuza ait olacaktır. Ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak’da kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.

ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü: 3000. TL / İkincilik Ödülü: 2000. TL /Üçüncülük Ödülü: 1000. TL / En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri): 100 TL, Mimarlar Odası, seçici kurul tarafından yayına değer görülen fotoğrafları ilâve olarak ajandada basımını yaparak değerlendirebilir.

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ: Ajanda için seçilecek 41 fotoğraf dışındaki fotoğraflardan yalnızca saydam olanlar, ajanda yapımından sonra ödemeli kargo ile iade edilecektir. Postadaki aksaklık, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz. Ayrıca, gönderildiği adreste teslim alınmadığı için geri dönen fotoğraflar ve 41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD’ler TFSF Temsilcisi gözetiminde bir tutanakla imha edilecektir.

BAŞVURU:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No:31 Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel: (212) 251 49 00 Faks: (212) 251 94 14
[email protected] • http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir. Yarışmamız TFSF 2013/50 patronaj numarasıyla onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

Katılım başvuru formu için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin