Ailenden Birine COVID19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz

Mektup Yazma Yarışması

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından bu yıl 50.si düzenlenen “Uluslararası Mektup Yazma Yarışması” için “Ailenden Birine COVID-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz” konusu seçilmiştir.

Şirketimiz tarafından bütün 9-15 yaş arası gençleri bu uluslararası yarışmaya katılmaya davet ediyoruz:

Teknolojik gelişmeler ile birlikte dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde
daha az tercih edilen mektup kültürünün canlandırılması ve evrensel değerler ışığında
belirlenen tanımlar üzerine dikkat çekme gayesiyle, üyesi bulunduğumuz UPU tarafından her yıl gençler için mektup yazma yarışması düzenlenmektedir.

1971 yılından itibaren her yıl düzenlenen mektup yazma yarışmasına dünya genelinde 9-15
yaş arası gençler katılım göstermektedir. Okuryazarlığı teşvik etmesinin yanı sıra gençlere
kompozisyon ve mektup yazma yeteneği ile düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisi
kazandırması hedeflenen yarışma, dil kültürünün gelişmesini de amaçlamaktadır. Böylelikle
katılımcıların yaratıcılıklarını dışa vurma ve dil becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Her yıl belirlenen temalar çerçevesinde katılımcı ülkeler ve UPU ortak çalışmalar yürütmekte
olup bu çalışmalar sonucunda ülkeyi uluslararası seviyede temsil edecek bir mektup
belirlenerek UPU’ya iletilmektedir. Sonrasında ise dereceye giren ilk üç mektup, uluslararası
üyelerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek çeşitli ödüllere layık görülmektedir.

Önceki senelerde ülkemizi temsilen katılan mektupların da çeşitli ödüllere layık görüldüğü
yarışmanın bu yıl 50’ncisi düzenlenecek olup, 2021 yılı için konu “Ailenden Birine COVID19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz” olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından bütün 9-15 yaş arası gençleri bu uluslararası yarışmaya katılmaya davet
ediyoruz.

YARIŞMA BAŞVURU KURALLARI
– Yarışma 9-15 yaş arası katılımcılara açıktır. (Yarışmaya katıldığı tarih itibariyle 15 yaşından
gün almamış olmak gerekmektedir.)

-Yarışmanın bu yılki konusu “Ailenden Birine COVID-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili
Mektup Yaz” olarak belirlenmiştir.

-Mektuplar katılımcıların kendi orijinal el yazılarıyla yazılmalıdır.

– Başvurular kesinlikle konuya bağlı olmalı ve 800 kelime sınırını aşmamalıdır.

– Katılımcılar mektuplarını Türkçe veya katılımcının tercihine göre doğrudan İngilizce
veya Fransızca dillerinden birinde maksimum 800 kelimeyi aşmayacak şekilde
iletmelidirler. Her üç dilde de yapılabilecek başvuruların ülkemiz içerisinde kazanma şansı
eşit olup orijinali Türkçe olarak yapılan başvurunun birinci seçilmesi durumunda İngilizce
veya Fransızca dillerinden birine çevirisi tarafımızca yapılıp UPU’ya iletilecektir.

– Orijinal mektup adayın çizimlerini (olması halinde) içerebilir.

-Dereceye girmeye hak kazanan mektuplar, alanında uzman Şirketimiz personelince
oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilerek seçilecektir. Mektuplar
değerlendirilirken aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:

– mektubun yapısı,
– konuya bağlılık,
– yaratıcılık,
– dilin kullanımı

– Adayın iyi kalitede çekilmiş bir fotoğrafı Şirketimize gönderilecek mektubun içine
konulmalıdır. (Lütfen fotoğrafı herhangi bir belgeye zımbalamayın veya yapıştırmayın).

-Katılımcıların orijinal el yazılarıyla yazdıkları mektubu ve iyi kalitede çekilmiş bir vesikalık
fotoğrafı aşağıda yer alan adaya ait bilgilerin yer aldığı form (EK:1),veli izin belgesi (EK:2)
ve Velinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı (EK:3) ile
birlikte “kayıtlı posta gönderisi” olarak PTT işyerlerimizden “PTT A.Ş. Uluslararası
İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, Altındağ
/Ulus/ Ankara” adresine 9 Nisan 2021 tarihine kadar tarafımıza ulaşacak şekilde
göndermeleri gerekmektedir.

-Mektup ve eklerinin aynı kayıtlı posta gönderisi içerisinde eksiksiz gönderilmesi
gerekmektedir.

– Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

-UPU, doğrudan okullar, şahıslar, vb. tarafından yapılan başvuruları kabul etmemektedir.

-Şirketimize gönderilecek mektuplar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda Ülkemizi
temsilen seçilecek bir mektup UPU’ya iletilecektir.

– Ülkemizi temsil edecek mektubun kazananı 26 Nisan 2021 Pazartesi günü (mesai saati
bitimine kadar) www.ptt.gov.tr internet sitemizdeki Kurumsal başlığı altındaki “güncel
duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

– Yarışma ile ilgili ulaşılabilecek iletişim numaraları aşağıda belirtilmiştir:
(0312) 509 52 91
(0312) 509 52 84
(0312) 509 52 66
(0312) 509 52 97
(0312) 509 52 74
(0312) 509 64 65

UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri her ülkeden gönderilen mektupları
değerlendirerek en iyi üç mektubu seçecektir. Ayrıca UPU tarafından belirlenecek bazı
mektuplara da özel mansiyon ödülü verilebilir.
UPU, sonuçları jüriden alır almaz makul bir süre içinde üye ülkeleri bilgilendirecektir.
Şirketimiz de UPU’nun sonuçlarını internet sitesinde duyuracaktır.

UPU Tarafından Verilecek Ödüller:
Dereceye girenlere özel bir madalya (birincilik için altın, ikincilik için gümüş ve üçüncülük
için bronz) ve bir sertifika ile (UPU tarafından belirlenecek) diğer ödüller verilecektir.
Altın madalyalı kişiye ayrıca Bern’deki (İsviçre) UPU genel merkezine bir gezi veya
UPU’nun takdirine bağlı olarak kararlaştırılacak alternatif bir ödül teklif edilebilir.
Özel mansiyon ödülü kazananlara da ayrıca bir sertifika ve UPU tarafından belirlenecek diğer
ödüller verilecektir.

PTT A.Ş. Tarafından Verilecek Ödüller:
Dereceye giren mektuplara:
Birincilik Ödülü : 1500,00-(binbeşyüz)TL, tablet ve kişisel pul albümü,
İkincilik Ödülü : 1000,00-(bin)TL ve kişisel pul albümü,
Üçüncülük Ödülü : 500,00-(beşyüz) TL ve kişisel pul albümü verilecektir.

Katılımcılar, bahsedilen ödülleri velileri ile birlikte alabileceklerdir.

Kompozisyonların başvurusuna ilişkin özel şartlar ve koşullar
Düzenleyici kurum/kurumlar, burada UPU ve ortaklarından herhangi birine UPU Uluslararası
Mektup Yazma Yarışmasına sunulan resimler ve fotoğraflarla birlikte, kopyalamak,
düzenlemek, dağıtmak, hazır bulundurmak, yayınlamak ve çoğaltmak için karşılıksız, dünya
çapında ve sürekli bir lisans verileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Bunlar, yukarıda
belirtilen kompozisyonu ve materyalleri UPU yayınlarına dâhil etme haklarını; kompozisyonu
(veya herhangi bir bölümünü) diğer dillere çevirmeyi; uyarlamaları, derlemeleri, özetleri,
alıntıları veya diğer çalışmaları oluşturmayı içermektedir.
Yukarıdaki haklar UPU tarafından şu anda bilinen veya ileride oluşacak herhangi bir ortam ve
formatta kullanılabilir ve yukarıdaki hakların UPU tarafından kullanılması için gerekli
görülen değişiklikleri yapma hakkını da içermektedir.
Ayrıca, UPU Uluslararası Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na katılan kurum/
kurumlar, burada UPU’ya ve ortaklarından herhangi birine karşılıksız, dünya çapında ve
sürekli kopyalamak, düzenlemek, sergilemek, yayımlamak ve kazanan(lar)ın ve düzenleyici
kurum/kurumların isim(ler)ini hazır bulundurmak için herhangi bir formatta yarışma veya
kompozisyon ile bağlantılı olarak çekilmiş herhangi bir resim, fotoğraf ve/veya video
görüntüsü (temsilciler dâhil) ile birlikte dünya çapında bir lisans verileceğini garanti
etmektedir.
Düzenleyici kurum/kurumlar, UPU Uluslararası Gençler Arasında Mektup Yazma
Yarışması’na sunulan kompozisyonun adayın kendi eseri olduğunu, böyle bir kompozisyonun Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkelerine uygun olacağını ve özel hayatın gizliliğini gözeterek üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini onaylamaktadır.
Yukarıdaki bilgilerin ışığında, düzenleyici kurum/kurumlar burada, ulusal yarışmaya
uygulanan hüküm ve koşulların benzer şekilde ve gerekli değişiklikler yapılarak, bu bölümde sunulan özel hükümleri içereceğini, ulusal yarışmaya katılan adayların kompozisyonların ve yukarıda sözü edilen materyallerin sunulması için burada belirtilenlere eşdeğer hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul eder.

Ekler için Tıklayınız