“Ailemde İyilik Var” Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı aileye yönelik misyonu ışığında aile kurma, aile olma ve aileyi koruma bağlamında
toplumun bütün katmanlarına yönelik önemli yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlığımızca
aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temasıyla;
– Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair
farkındalık oluşturmak,
– Aile içi iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı
sağlamak,
– Toplumda iyi aile örneklerini ön plana çıkarmak,
– Milli ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde
fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecektir.

KATILIM
Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.
Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

GENEL KATILIM ŞARTLARI
• Yarışma bütün sanatseverlere açık olup katılım ücretsizdir.

• Eserlerin 2 (iki) DVD ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve
Dini Rehberlik Daire Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108
Çankaya/ANKARA) adresine başvuru tarihinin son gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru
tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.

• Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden
izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin
tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
kabul edilir. Bu bağlamda eser sahipleri aşağıda bulunan Telif Formunu doldurarak imzalayacaklar ve
eserle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Telif Formunu doldurup göndermeyenlerin
eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.

• Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

ÖDÜLLER (Kısa Film)
Birincilik 15.000 – TL
İkincilik 10.000 – TL
Üçüncülük 5.000 – TL
Mansiyon 1.500 – TL
ÖDÜLLER (Fotoğraf- SLR)
Birincilik 7.500 -TL
İkincilik 5.000 – TL
Üçüncülük 3.000 -TL
Mansiyon 1.500 -TL
ÖDÜLLER (Fotoğraf- Akıllı Telefon)
Birincilik 5.000 -TL
İkincilik 3.500 -TL
Üçüncülük 2.000 -TL
Mansiyon 1.000 -TL

Şartname ve Başvuru
https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/K%C4%B1sa%20Film%20ve%20Fotograf%20Yar%C4%B1%C5%9Fma%20%C5%9Eartnamesi-son.pdf