Aile İçi İletişim Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması

Aile İçi İletişim

Yarışmanın amacı: Aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddetin değil
sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin yer aldığı davranış modellerini görünür kılarak
bizi aile yapan değerlerimize dair farkındalık oluşturmak, aile içi iletişimde şiddetin
değil merhametin var olduğu, manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını
sağlamaktır.

Yarışmanın konusu: Başkanlığımızca ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma
bilinci konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Aile İçi İletişim”
temasıyla ulusal düzeyde “Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması”
düzenlenecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma, Jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları
dışında 9 Ekim 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan ve haklarında kısıtlılık
kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
2. Eserler ve telif formunun wetransfer ile [email protected] adresine 9 Ekim 2020
günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun doldurulmadığı ve
son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.
3. Eser sahipleri birden fazla eser ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla eser ile
yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir telif formu doldurmalıdır.
4. Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin
sahiplerinden izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait
eserlere ilişkin görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
1
5. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
7. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
8. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer
her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi
vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin ticari amaç olmaksızın
eserlerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
9. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2020/6/19/yarisma_sartnamesi.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin