AİBÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.
Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ ANABİLİM DALI

 

UNVANI

 

DER.

 

ADET

 

AÇIKLAMA

 

Eğitim Fakültesi

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

 

5

 

1

 

Bilgisayar ve Üretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 

Doçent

 

1

 

1

 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. Eğitim Ekonomisi alanında çalışmış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Doçent

 

2

 

1

 

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

 

Türkçe Eğitimi

 

Doçent

 

1

 

1

 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Zooloji

 

Profesör

 

1

 

1

 

Sistematik Entomoloji: Türkiye Gryllidae taksonomisi uzmanı olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Genel Fizik

 

Doçent

 

2

 

1

 

Süper iletkenlerde mıknatıslanma ve manyetik vortex dinamiği konusunda doktora yapmış olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Katıhal Fiziği

 

Doçent

 

2

 

1

 

Yüksek dielektrik sabitli malzemelerin kuantum mekaniksel hesapları alanında doktora yapmış olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Nükleer Fizik

 

Doçent

 

2

 

1

 

SRM analizi ile saçılma reaksiyonları konusunda çalışmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Muhasebe Finansman

 

Profesör

 

1

 

1

 

Fiziko finans alanında çalışmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Maliye Teorisi

 

Doçent

 

2

 

1

 

Doçentliğini Maliye Bilim alanında almış olmak.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

Telekomünikasyon

 

Yardımcı Doçent

 

4

 

1

 

Elektrik Elektronik mühendisliği anabilim dalında zaman gecikmesi tanımlaması ve kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Doçent

 

2

 

1

 

Hububat Kimyası ve Teknolojisi konusunda çalışmış olmak.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

Enerji

 

Profesör

 

1

 

1

 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri konusunda çalışmış olmak.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

Termodinamik

 

Yardımcı Doçent

 

4

 

1

 

Organik Moleküllerin Termodinamik özellikleri konusunda çalışmış olmak.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin