Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Burs

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Burs

Değerli öğrencilerimiz;

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı

Web sitemiz dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Bütün öğrencilerimize teşekkür eder, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı dileriz.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı

Yönetim Kurulu

Başvuru Koşulları

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen belgeleri vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. (Burslarımız öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır.)

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,
– Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
– Maddi imkanları yetersiz olmak
– Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.
– Sabıka kaydı olmamak

BURS ÖNCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

– Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,
– Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,
– Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde geride kalan çocukları,
– Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu’nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,
– Anne ve/ veya babasının yokluğu,
– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
– Eski bursiyerler,
– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir (8 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Taahhütname
2. 1 adet fotoğraf
3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
5. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)
8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

İletişim

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe – İstanbul
info@ankvakfi.org.tr
ankvakfi.org.tr