Ahilik Ulusal Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye geneli tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik Ahilik “Cömertlik ve Dürüstlük” konulu resim yarışması düzenlemektedir.

AHİLİK “CÖMERTLİK ve DÜRÜSTLÜK” KONULU
ULUSAL LİSELERARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), iki yılda bir üye devletlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Konferans kararlarıyla belirlenen Yıl Dönümü Programında, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine yer vermektedir. Bu kapsamda sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön vermiş, Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü” 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alınmıştır. Bu çerçevede 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle; 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler tertiplenmesine karar verilmiştir.

ETKİNLİĞİN AMACI:
– Ahilik kültürünün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması için eğitim çağındaki çocuklarımıza tarihini öğretmek, araştırmaya yönlendirmek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek,
– Ahilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
– Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
– Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
– Kültürel bilinç kazandırarak öğrencilerimizde sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU: Ahilik
Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:
Ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
4- Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet resimle katılabilir.
5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
8- Yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
9- Yarışma takvimine uyulmadan posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
11- Yarışmaya katılacak resimler; Tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. Muratpaşa No.59 posta kodu: 07030 Antalya adresine teslim edilecektir.
12- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 26/11/2021 Tarihinde mesai saati bitimine kadar Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Birimine teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
13- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.
14- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı MEB izin ve onayı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinde saklıdır.
2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.
5- Yarışmaya katılım sağlayan özel gereksinimi bulunan öğrencilerimize yönelik ‘’Özel Öğrenci ödülü kategorisi bulunmaktadır.
6- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, muvafakat alınması koşuluyla ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. Dereceye giremeyen resimlerde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nde kalacaktır. Resimler iade edilmeyecektir.
7- Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1- Ulusal Resim Yarışması için son katılım 26.11.2021 tarihidir.
2- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Yarışma sonuçları, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından 03.12.2021 tarihinde açıklanacaktır.
4- Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme ilerleyen tarihte yapılacaktır.
5- Gerekli durumlarda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma takviminde MEB izin ve onayı ile düzenlemeler yapabilecektir.

DEĞERLENDİRME
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
– Doç. Dr. Zuhal BAŞBUĞ – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
– Muhammed ÖZDEMİRCİ – Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şube Müdürü
– Nihal Çalışkan-Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Üyesi
– Fazilet DALKILINÇ- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Öğretmen
– Hasan CEYLAN-ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden Öğretmen

Ahilik Ulusal Liselerarası Resim Yarışması Ödülleri
Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından finanse edilecektir. Yarışmanın toplam bütçesi 20.000 tl dir. Ödüllerin teknik özellikleri o günkü bütçe miktarı doğrultusunda belirtilecektir.

– Birincilik: Laptop ve Başarı Belgesi (HP 240 G834P71ES06 İ5-1035G1 32 GB SSD 14 FREE DOS FHD )
– İkincilik: Cep telefonu ve Başarı Belgesi (POCO X3 PRO 128 GB)
– Üçüncülük: Tablet ve Başarı Belgesi (LENOVA M10 TAB TB-X306F 4 GB 10,1)
– Ahilik Özel Ödülü (Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi)
– Özel Öğrenci Ödülü (Özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik) (Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları günü 03.12.2021 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:
– Katılımcı ve velisi tarafından ıslak imzalı “Katılım Formu ve Taahhütname”
– Veli Muvafakatnamesi ve Açık Rıza Onayı ıslak imzalı
– Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ
Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme ilerleyen tarihte yapılacaktır.

İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
e-posta: [email protected]

Tablo-1 Etiket

İL / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu
Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu
3- Resimlerdeki yaratıcılık
4- Resimlerin görselliği
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği
TOPLAM

Tablo-3 Katılım Formu ve Taahhütname

“AHİLİK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ”
RESİM YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

ÖĞRENCİNİN:
Adı ve Soyadı
Sınıfı
OKULUN:
Adı
Adresi
İli İlçesi
Telefon E-posta
ESERİN :
Adı
Yılı
Ölçüleri

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin ticari amaç güdülmemek kaydıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./20…..

Ad-Soyad – İmza

Ek-1 Veli Muvafakatnamesi

VELİ MUVAFAKATNAMESİ .

.…./…../2021
Velisi bulunduğum ………………. öğrencimin……./..…./…… doğumlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ahilik Ulusal Liselerarası Resim Yarışmasına katılmasına, velisi olarak muvafakat ediyorum.

Velisi Adı:
Soyadı:
İmza

Ek-2 Açık Rıza Onayı

AÇIK RIZA ONAYI

Ahilik Ulusal Liselerarası Resim Yarışması çerçevesinde hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum. Beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın açık şartnamesinde belirtilen kaideler çerçevesinde kişisel verilerimin Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmanın duyurulması, ödüllerle ilgili iletişim kurulabilmesi, müdürlüğümüzün resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılması, şahsıma veya velisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerle ilgili, Kişisel Verileri Koruma Kanunun belirlediği hükümler çerçevesinde, onaylıyor, açık bir şekilde kabul ediyorum.

Adı- Soyadı
İmza:
Tarih:

Ek- 3 AYDINLATMA METNİ

AHİLİK ‘’CÖMERTLİK ve DÜRÜSTLÜK ‘’ KONULU
ULUSAL LİSELERARASI RESİM YARIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği: Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü” 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamında her yıl düzenlenen AHİLİK ‘’CÖMERTLİK ve DÜRÜSTLÜK ‘’ konulu resim yarışmasına katılım sağlayan öğrencilerin ve velilerinin bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili yasal mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca “Veri Sorumlusu “ sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan, tarafımızca hazırlanan aydınlatma metni aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kişisel verileriniz; yazılı ve elektronik olarak, internet sitemiz başvuru esnasında tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler: Başvurmuş olduğunuz AHİLİK ‘’CÖMERTLİK ve DÜRÜSTLÜK ‘’ konulu resim yarışmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz başvuran öğrenciler için; ad, soyadı, okulun ismi, sınıfı, okulun adresi, öğrenci velileri için ise; velisi olunan çocuğun yarışmaya katılımı hususunda yazılı muvafakat, e-posta adresi ve telefon numaraları bilgileridir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunulabilmesi, ödüllerin teslim edilebilmesi, basılı yayınlar gönderilebilmesi, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgiler (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olunabilmesi, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerinin bilgisi ve açık rızası kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri dışında açıklamayacaktır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere işbu kişisel veri bilgilerini satamaz, kiralayamaz ve/veya hiçbir surette kullandıramaz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu bilgileri, resim yarışması başvurularını toplamak, resim yarışmasını düzenlemek, gerektiğinde öğrencilerle ve velileriyle iletişime geçebilmek, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri vb. bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışma formunu dolduranlarının kişisel bilgileri ancak velilerinden izin alınması koşuluyla paylaşılabilecek olup, katılım formlarındaki bilgi ve beyanlara ilişkin hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel Verilerin Aktarımı KVKK’ nın 8. maddesinden atıfla 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın varlığı hukuki sebepleri kapsamında; resim yarışmasını kazanan öğrencilerin ad, soyad, çizdiği resim, okuduğu okulun adı ve sınıfı bilgileri herkese açık olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ait antalya.meb.gov.tr internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nineteen − three =