Ahi Evran Üni. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Önkayıt Başvuruları

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖNKAYIT BAŞVURULARI

2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıt başvuruları 08-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvuru yoluyla alınacaktır. (Posta, belgegeçer ve kargo yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır). Başvurular Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına göre yapılacaktır. Programa kabul edilen ve kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ile yedek listeler Üniversitemiz internet sitesinden (http://www.ahievran.edu.tr) duyurulacaktır.

YÖK tarafından üniversitemize verilen kontenjanın; % 75’i 4. sınıf öğrencilerine (Ahi Evran Üniversitesi lisans öğrencileri),%25’i mezunlara (tüm üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olanlar) verilecektir. (Boş kontenjan kalması durumunda Üniversitemiz 3. ve 2. sınıf öğrencileri için daha sonra duyuru yapılacaktır).

Sıralama (Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun 30.06.2014 tarih 2014/08-01 kararı gereğince) öncelikle transkripte belirtilen Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (4’lük sistem)  en yüksek adaydan başlanarak yapılacaktır. Bu bağlamda kontenjan sayısı kadar asıl aday, olması durumunda asıl aday kadar da yedek aday belirlenecektir.

Yüzlük sistemde akademik başarı ortalaması bildirmiş olan adayların başarı ortalamalarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde, mezun olduğu üniversiteye ait not dönüşüm tablosu sunanlar için bu tablo, herhangi bir dönüşüm tablosu sunulmamış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

Adayların sıralanması sırasında lisans eğitimine devam eden adayların akademik genel not ortalamasının eşitliği halinde ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, bu kıyaslamanın yapılması mümkün değilse veya yine eşitlik hali söz konusu ise doğum tarihi günümüze daha uzak olana öncelik verilecek. Mezun adayların akademik genel not ortalamasının eşitliği halinde ise sırasıyla ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, mezuniyet tarihi günümüze daha uzak olana, doğum tarihi günümüze daha uzak olana öncelik verilecektir.

Kontenjanların branşlara göre dağılımı başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruların alanlara göre dağılımı dikkate alınarak, yapılacaktır. 

Tablo 1. Açılacak programlar ve kontenjanlar*

1. Matematik
2.Türk Dili ve Edebiyatı
3.Tarih
4.Coğrafya
5.Kimya
6.Biyoloji
7.Fizik
8. Sağlık
9.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

*Bu tabloda belirtilen alanlar, YÖK’ün izin vermesi halinde açılacaktır. Tabloda gösterilen alanlara başvuru yapabilecek mezuniyet alanları için TIKLAYINIZ (LİNK 1, LİNK 2)

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 TL olup iki eşit taksit halinde (1.025 TL) güz ve bahar dönemi başında tahsil edilecektir. İlk taksit, kesin kayıt sırasında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra, herhangi bir nedenle kayıt sildirenlere ilgili mevzuat gereği ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Dilekçe (Dilekçe örnekleri ektedir)

2) Öğrenci Olanlar için Öğrenci belgesi, mezunlar için Onaylı Mezuniyet Belgesi, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

3)Onaylı Transkript

4)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5)2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 

Ön Kayıt Sonuçları    :  16 Ekim 2014

Kesin Kayıt Tarihleri : 17-20 Ekim 2014

Birinci dönem akademik takvimi ile haftalık ders programı kayıt ve yerleştirme işlemlerinin sonuçlandırılmasına bağlı olarak daha sonra tespit olunarak ilan edilecektir.

 

Üniversitemiz Öğrencileri İçin Dilekçe Örneği

 

              AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

 

Ahi Evran Üniversitesi ……………………………………..……………….…Fakültesi/Yüksekokulu ……………………….……………..Bölümü ……… sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde açılıp 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının …………………………………… öğretmenlik alanına başvurmak istiyorum. Başvuru için istenilen belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

……./ 10/2014

 

                                                                                                                              Adı-Soyadı

                                                                                                                                   İmza

 

Adres :……………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

Cep Tel No:…………………………………

 

 

Ekler:

1)Genel not ortalamasını gösterir transkript

2) Nüfus cüzdanı sureti

3) Onaylı öğrenci belgesi

4) Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Mezunlar İçin Dilekçe Örneği

  

         AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

 

…………………………………… Üniversitesi …………………………….………… Fakültesi/Yüksekokulu ……………………….……………..Bölümü mezunuyum. Üniversiteniz Eğitim Fakültesi bünyesinde açılıp 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının …………………………………… öğretmenlik alanına başvurmak istiyorum. Başvuru için istenilen belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

……./ 10/2014

 

 

                                                                                                                                                  Adı-Soyadı                                                                                                                                               İmza

 

 

Adres :………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Cep Tel No:…………………………………

 

 

Ekler:

1) Genel not ortalamasını gösterir transkript

2) Nüfus cüzdanı sureti

3) Onaylı mezuniyet belgesi örneği

4) Vesikalık fotoğraf (2 adet)