Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi
alınacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan yardımcı
doçent kadrolarına başvuracak adayların ilgili fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve
süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
DOÇENTLER :
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre
Üniversitemize Öğretim Üyesi (Doçent) alınacaktır.
1 – Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş,
(2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4
(dört) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
2 – Başvuruda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri”
dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerinde eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için (http://www.agri.edu.tr )
adresinden temin edilebilir.
YARDIMCI DOÇENTLER :
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine;
ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.
NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler
kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli
bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil
sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
– Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları
onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
– Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.
– Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.agri.edu.tr web
sitesinde duyurulacaktır.
– Müracaatlar Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kabul edilecektir.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
BESYO Antrenörlük Doçent 1 1 İlgili alanda Doçent ünvanını almış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Yrd. Doç. Dr. 1 3 İskemirareperfüzyon alanında çalışmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. Dr. 1 5 Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. Dr. 1 3 Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 1 5 Tasavvuf Alanında Doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 1 1 Din Felsefesi bilim dalında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1 1 Üniteryanizm konusunda doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Yrd. Doç. Dr. 1 4 Osmanlı Tarihi alanında doktora yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. 1 3 Eğitim Bilimleri Alanında Doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1 3
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesir
İşlemlerine Yönelik Problem Kurma Becerilerinin
İncelenmesi konusunda Doktora yapmış olmak
MYO Organik Tarım Programı Yrd. Doç. Dr. 1 3 Botanik alanında Doktora Çalışması Yapmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Yrd. Doç. Dr. 1 1
Antioksidan enzim genleri ve Enzim kinetiği üzerine
çalışmış olmak.