AĞIZ İÇİ YARA VE AFT TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KARA DUT

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

AĞIZ İÇİ YARA VE AFT TEDAVİSİNDE KULLANILMAK
ÜZERE KARA DUT (MORUS NİGRA) İÇEREN ORALSTRİP
FORMÜLASYONU GELİŞTİRİLMESİ

Öğrenci: ARDA DEMİR DEMİRCİ Öğrenci: DURU DERİN YENİLMEZ
Danışman: SONAY NİĞDELİOĞLU CAN

Bu proje çalışmasında, ülkemizde yüzyıllardır ağız içi yaraların
tedavisinde kullanılan ve geleneksel bir halk ilacı olan kara dut (Morus
nigra) ekstresinin, güncel teknolojiler kullanarak yeni bir ilaç
formülasyonun yapılması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik, özellikle
çocukların rahatlıkla kullanabileceği, ağızda hızla dağılan ve tadı güzel
olan film/ strip formülasyonu geliştirilmiştir. Bu özgün formulasyonun
ülkemizde ve dünyada benzeri yoktur. Hazırlanan özel formülasyonda
Morus nigra ekstresi, polimer, plastize edici ajan, tükürük salgısı
arttırıcı, tatlandırıcı ve uygun çözücüler kullanılmıştır. Formülasyon
çözücü döküm metodu ile hazırlanmış, ayrıca; pH, kalınlık, çözünme
süresi, yırtılma, koku, tat ve görünüş kontrolleri yapılmıştır. Proje
çalışmamız kapsamında modern teknoloji kullanılarak geliştirilen kara
dut formülü, hızlı çözünen oral film/ stripler halinde özellikle çocuk ve
yaşlı hastaların kullanımında pek çok avantaj sağlar. Bu formülasyonun
alınmasında ayrıca suya ihtiyaç duyulmaz, çünkü bu formülasyon
yapısı gereği tükürük sıvısında çözünebilir. Kullanım kolaylığı ve uygun
dozlama da hasta uyumunu artırmaktadır, özellikle de çocuk
hastalarda. Bu proje geliştirilen doğal formül, şeker benzeri bir yapıda
olduğu ve hızla tükürükte çözündüğünden kullanımı oldukça kolaydır.
Proje çalışmamızın çıktıları, ülkemizin geleneksel bilgiden hareketle
doğal, modern yerli ve milli ilaç formülasyonu ile sağlık ve bilim alanına
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.