AĞIR METALLERİN SU BİTKİLERİ VE TEK HÜCRELİ CANLILARA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Ağır metallerin su bitkileri ve tek hücreli canlılar üzerinde yaptığı etkilerin incelenmesi 1-Ağır metallerin su bitkilerine etkisinin incelenmesi 2-Ağır metallerin tek hücreli canlılara etkisinin incelenmesi 1-Laboratuar ortamında su,kuru ot,toprak bir beherglasa konularak tek hücreli canlılar elde edildi. 2-29 Kasımda bambular,su bitkisi ve tek hücreli canlılar A ve B fanuslarına yerleştirildi.A fanusuna 10 gr civa, 10 gr bakır sülfat ve 10 gr gümüş nitrat konuldu. 3-13 Aralık””ta ,27 Aralık””ta ve 17 Ocak””ta A fanusuna aynı dozajda ağır metal eklendi. 4-29 Kasımdan itibaren her hafta A ve B fanuslarındaki bambuların boyları ölçülerek kaydedildi. Mikroskopla su örnekleri incelendi. 1-Gözlem 2-Karıştırma-Üretme 3-Ölçüm 1-A fanusuna ilk ağır metal eklenmesinden sonra bir değişiklik gözlenmedi.İkinci ağır metal eklenmesinden sonra A fanusundaki bitki kurumaya başladı.B fanusundaki büyümeye devam etti. 2-Üçüncü ve dördüncü dozajlardan sonra A fanusundaki bambuda büyük oranda kuruma gözlendi. Su bitkisinin tamamen canlılığını kaybetti ve tek hücreli canlılarda hiç bir yaşam belirtisi gözlenmedi. B fanusundaki bitkilerbüyümeye devam etti.Tek hücreli canlılarda yaşamaya devam ettiği mikroskopla gözlendi. Ağır metal katılan A fanusundaki tüm canlıların yaşam faaliyetlerinin sona erdiği, hiç bir şey katılmayan B fanusunda ise yaşam faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiği görüldü.Ağır metallerle ilgili bilgi toplandı.http://www.food-info.net/tr/metal/intro.htm http://www.geocities.com/ebildir/a_metaller_ve_kanserler_armagan.htm http://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi136/d136_4753.pdf http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=agir+metal