AĞAÇTA ŞARJ EDİLEBİLİR

PROJENİN ADI: AĞAÇTA ŞARJ EDİLEBİLİR

PROJENİN AMACI:

YAPIMINDA AĞIR METALLER KULLANILAN PİLLERİN DOĞAL ATIKSIZ PİL OLUŞTURMAK

GİRİŞ

Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir. Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabilir. Ayrıca bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir.

Taflan (Prunus laurocerasus),gülgiller (Rosaceae) familyasından küçük beyaz renkli çiçekler açan, karadeniz yöresine ait ağaç ile ,çam ile ve defne ağacına çinko bağlayarak ağaçların şarj edilebilirliklerini inceledik.

Projemiz doğayı kirleten piller yerine, yeşil, doğaya zarar vermeyen alternatif bir şarjlı pil üretmeyi amaçlamaktadır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1)Taflan, Çam ve Defne ağaçları alındı

2)Taflan ağaçların biri toprağa yakın, diğeri biraz daha üst kısmında olacak şekilde çinko elektrotlar bağlandı. 3) Alt taraftaki elektrota negatif kutup, üst tarafdaki elektrota pozitif kutup bağlandı.

3) Altı saat boyunca 3 voltluk ve 10 Amperlik elektrik verildi. 4)Elektrik bağlantısı kesildi

5) Taflan ağacının geriye 2 volt, Çam ve Defne ağacının 0,4 Voltluk geri dönüşü oldu.

6)Sonuçların grafikleri çıkarıldı.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Taflan, Çam ve Defne ağaçlarına çinko elektrotlar bağlanarak 6 saat boyunca 3 volt 10 amperlik akım verilmesi sonucunda taflan ağacının 2 volt,diğer ağaçların ise 0,4 volt verecek şekilde şarj edildiği gözlendi.Ağaçların bünyesinde bulunan suda, elektriği iletebilecek iyonlar kullanılarak iki elektrot arasında elektriğin depolanması sağlandı.Taflan ağacı içinde ağır metal içermeyen şarjlı pil ihaline getirildi.

İLGİLİ KAYNAK

www.gerikazanim.org/html/piller.html

biltek.tubitak.gov.tr ? Bilim ve Teknik Dergisi

tr.wikipedia.org/wiki/Karayemiş?

parkvebahceler.erciyes.edu.tr/ozellikler.asp

?www.fae.gov.tr/MenuDetay.aspx?MenuID=86&MenuADI

tr.wikipedia.org/wiki/Pil

?www.ogu.edu.tr/images/birimduyuru/20091231114539.ppt?

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 60 tl

PROJE ÖZETİ:

Taflan, Çam ve Defne ağaçları alınarak biri toprağa yakın, diğeri biraz daha üst kısmında olacak şekilde çinko elektrotlar bağlandı. Alt taraftaki elektrota negatif kutup, üst tarafdaki elektrota pozitif kutup bağlandı.

Altı saat boyunca 3 voltluk ve 10 Amperlik elektrik verildi. Elektrik bağlantısı kesildikten sonra ağaçların şarj ettiği elektrik miktarı dijital volt metre ile ölçüldü ve sonuçta Taflan ağacının geriye 2 volt, Çam ve Defne ağacının 0,4 Voltluk elektriği şarj ettiği gözlendi.