“Ağaçlara Ağıt” Fotoğraf Yarışması

“Ağaçlara Ağıt”
Fotoğraf Yarışması
Ağaçlar Neden Fotoğraf Konumuz:
Artık, suyumuzu, havamızı temizleyip, bize cömert mucizevi yiyeceklerini sunan
ağaçların; vahşi tahribat iştahımızla baş edemediklerini; kentleşme ve
ormansızlaştırmaya dayalı toprak kullanımının yarattığı değişikliklerden ötürü;
atmosferdeki karbonu artık temizleyemediklerini biliyor muydunuz?
Ormanlar yok oldukça, doğanın bugüne kadar bize karşılıksız sunduğu hizmetlerin
duracağının farkında mısınız? Ormanlar sayesinde elde edilen ilaçları hatırlasanız
mesela. Nice umutsuz hastayı ayağa kaldırmış ilaçları…
Ağaçlar bize hayatın yolunu gösterir. Yapraklarıyla, kökleriyle, dallarının eğimiyle bize
verdiği işaretleri okuyabilseydik; bugün doğaya bunca zararı vermemiş olacaktık.
Okaliptüs ağacının yapraklarında bulunan altın parçacıklarının, bize toprağın birkaç
metre derinliğindeki altın yatağını işaret ettiğini biliyor muydunuz? Aynı ipuçlarını
demir, bakır, kurşun gibi başka minerallerin aranmasında da kullanılabileceğimizi…
Dünyadaki ilk elma ağacının Kazakistan’da yaşadığını, ilaçlamadan ürün alabilmek
için bu yabani elma ağacının genine ihtiyacımız olduğunu biliyor muydunuz? Azgın
şehirleşmenin bu büyük ağaç servetini daha şimdiden yüzde seksen oranında yok
ettiğini duydunuz mu?
Ormanların yok olmasının, yılda 2 trilyon ile 5 trilyon dolar arasında kayba yol açtığını
size ekonomistler söylemedi mi? Hatta ağaçların yok olmasının, mali kriz
kayıplarından çok daha maliyetli ve sürekli bir bedeli olduğunu söylesem size…
Geleceğimiz için fotoğraflayın, belgeleyin…
Öncekilerin doğaya verdiği zararları telafi etmek; gelecek kuşağın haklarından
çalınmış su, toprak, ağaç hava haklarını iade etmek için ağaçlarımızı fotoğraflayın
lütfen…
Siz, kırmızı kayın yapraklarını, piramit sedirleri, nazenin servileri, akağaç salkımlarını,
heybetli çınarları fotoğraflayın ki; biz doğayı katlettiğimiz için utanalım. Utanıp son
kalanları kurtarmanın mecburiyetini anlayalım!
Fotoğraf sanatçılarımızın ağaçlara baktığı göz, insanlığın da gözü olsun diye,
yarışma sonrasında; eserleri sergileyerek ve kitaplaştırarak duymayanlara,
görmeyenlere, ne kadar geç kaldığımızı anlamayanlara ulaştıracağız.
Teşekkürlerimiz ve saygılarımızla…
Şafak PAVEY

 

Yarışmanın Konusuyla İlgili Açıklama:
Yıllardan beri kentlerde süregelen çarpık yapılaşma artık sözde planlarla, Anayasa’ya aykırı
yönetmeliklerle meşrulaştırılıyor. Bu arada otoritenin safi “odun” ve “rant alanı” gözüyle
baktığı ağaçlar ve parklar yerle yeksan edilip inşaat sahaları, yollar açılıyor.
Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, çılgın projeler, lüks villalar derken yok edilen İstanbul’un
akciğerleri, tıraşlanan Sapanca ormanları, yabancı şirketlere verilen altın arama izinleri ve taş
ocakları ruhsatlarıyla delik deşik edilen Kaz Dağları, Istrancalar ve de kentlerimizde son kalan
parkların ağaçlarının AVM’ler uğruna hunharca kesilmesi artık bizleri “ağaçlara ağıt
yakmaya” kadar götürdü.
“Gezi Hareketi” gösterdi ki artık kentlerde yaşayan kentlilerimiz, köylerde yaşayan
köylülerimiz kalan son ağaçlarını ormanlarını, hayatları pahasına sahipleniyor, yeşile kast
eden otoriteye kafa tutuyor. 3-5 ağaç diye küçümsenen bir park, toplumda yeşili korumak
konusunda ciddi bir hassasiyet olduğunu ortaya koydu.
Anayasa’nın 56. Maddesine göre; herkes dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemekse devletin ve
vatandaşların ödevidir.
Acaba bu madde ne kadar uygulanıyor? Uygulanmadığı gibi üstüne üstlük bütün bu kıyımları
kolaylaştırmak için bizzat otorite tarafından yeşil alanlara ve ormanlar için “ÇED Raporu
Muafiyeti” getirildi.
Yarışmanın Amacı:
ÇYDD ve Fotopya olarak; hunharca katledilen yeşilin “Kente karşı işlenen bir suç” niteliği
taşıdığı gerçeğine katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatının sunduğu imkânlarla kamuoyunu
bilinçlendirmeyi hedefleyerek bu yarışmayı düzenledik.
Çocuklarımızın, sevdiklerimizin, bizlerin, kısaca dünyamızın yaşaması için paradan, evden,
sevgiliden önce muhtaç olduğumuz en önemli gereksinim ağaçtır. Çünkü ağaç en başta
nefestir. İçtiğimiz sudur. Ayağımızın altındaki topraktır. Her bir ağacın katlinde 10 kişinin bir
senelik oksijen ihtiyacı yok oluyor.
İşte fotoğraflarınızdaki ince sanatla bu gerçekleri vurgulayacağız.
Yarışmaya eser sunacak fotoğraf sanatçılarımızın, yaşadıkları kente, köye, son kalan
ağaçlarına, parklarına ve yeşile bu gözle de bakarak kente karşı işlenen suçları belgelemeleri,
yarışma sonucunda doğacak sergi ve kitabıyla birlikte toplumdaki kent kültürüne önemli
katkılarda bulunacağına inanıyoruz.
Sanatçılarımıza şimdiden başarılar diliyoruz.
FOTOPYA – ÇYDD

 

Yarışma Hakkında
Katılım Koşulları:
“Ağaçlara Ağıt” konulu ulusal fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir.
Bu yarışma internet üzerinden gerçekleştirilen bir yarışmadır. Fotoğraflar www.fotopya.com
adresi üzerinden yarışmaya gönderilecektir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen
fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Ödüller:
Birincilik Ödülü: Canon EOS 650D DSLR Fotoğraf Makinesi + 18-55 mm f/3.5-5.6 Objektif
İkincilik Ödülü: Canon EOS 600D DSLR Fotoğraf Makinesi + 18-55 mm f/3.5-5.6 Objektif
Üçüncülük Ödülü: Canon EOS 1100D DSLR Fotoğraf Makinesi + 18-55 mm f/3.5-5.6Objektif

Mansiyon Ödülleri (6 adet): Fotocep2 (Barbey) + Fotocep3 (Economopoulos) Kitapları (Her
kişiye iki adet) + “Ağaçlara Ağıt” Fotoğraf Yarışması Sergi Katılım Sertifikası
Jüri Özel Ödülü (1 kişi): Nikos Economopoulos + Bruno Barbey Kitapları (Toplam iki adet) +
“Ağaçlara Ağıt” Fotoğraf Yarışması Sergi Katılım Sertifikası
Sergileme (En fazla 43 adet): www.fotopya.com ’dan 3 aylık ücretsiz Premium Portal Üyeliği
+ “Ağaçlara Ağıt” Fotoğraf Yarışması Sergi Katılım Sertifikası
Fotoğrafevi’ne, mansiyon ödülleri ve jüri özel ödülü ile projemize verdikleri destek için
teşekkürlerimizi sunar, yeni etkinlik programlarında başarılar dileriz.
Yarışma Takvimi:
Son Gönderim Tarihi : 25.04.2014 Cuma günü saat 24.00
Jüri Değerlendirme Tarihi : 08-09.05.2014
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması : 17.05.2014 (Fotopya, ÇYDD, TFSF)
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : Yarışma Sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih
belirtilerek Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı ve ÇYDD web sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Duyuru:
Dereceye giren fotoğraflar ve fotoğraf sahipleri, Fotopya-Mag, Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) web sayfaları üzerinden
duyurulacaktır.
Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):
Ercan ARSLAN Milliyet Gazetesi Fotomuhabiri
Nadir EDE Mimar Sinan Üniversitesi / GSF Fotoğraf Bölümü
Doç. Emre İKİZLER Marmara Üniversitesi / GSF Fotoğraf Bölümü
Sabati KARAKURT Hürriyet Gazetesi Fotomuhabiri
Akın MISIRLIOĞLU Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı Genel Koordinatörü
Jüri en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan
Fotoğraf Gönderimi ve Boyutları:
* “Ağaçlara Ağıt” konulu Fotoğraf Yarışması”nın fotoğraf gönderme adedinde sınırlama
yoktur. Yarışmanın son katılım tarihi saat 24.00’e kadar www.fotopya.com web sayfası
üzerinden yarışmaya her gün 1 (bir) adet fotoğraf gönderilebilir.
* Yarışmaya katılmak için gönderilen fotoğrafların uzun kenarı 1600 pikselden büyük, kısa
kenarı 1000 pikselden küçük olmamalıdır.
Gönderilen fotoğraflar dereceye girerse, bunun ilanından itibaren en geç 4 gün
içerisinde fotoğrafçı, çalışmasının orijinal dosyasını minimum 6 Mp çözünürlükle
agaclaraagit@fotopya.com adresine göndermekle yükümlüdür (2000×3000 piksel ya
da 4000×1500 piksel gibi veya 6 Mp’lik bir fotoğraf makinesinde çekilmiş hali ile).
Fotoğraflar, sergi baskısında görülmesi istenildiği şekilde hazırlanıp gönderilmelidir.
Fotoğraf kesilebilir.
Fotoğraf çözünürlüğünün (uzunluk, genişlik ve çözünürlük) değiştirilmemesi önemle
rica olunur.
Fotoğraflar yarışma organizasyonu sonunda gerçekleştirilmesi planlanan sergilere
sanatçının adı ve soyadı belirtilerek dahil edilecektir. Orijinal dosyası talep edilen
fotoğraflar gönderilemiyorsa, ödül ve derece bir sonraki yarışmacıya aktarılacaktır.
Gönderme süresi, 4 (dört) gün ile sınırlıdır.
“Ağaçlara Ağıt” Ulusal Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları:
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Fotopya tarafından dereceye giren fotoğrafların
kullanımı:

* Yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar, katılımcıların isimleriyle birlikte “Ağaçlara
Ağıt” projesini tanıtım amacıyla; ÇYDD ve Fotopya tarafından kullanılabilinir.
* Ağaçlara Ağıt Fotoğraf Yarışması Ödül töreni ve Sergisi esnasında fotoğraf sahipleri ile
çekilen etkinlik fotoğrafları “Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması” projesini
tanıtım amaçlı olarak ÇYDD ve Fotopya tarafından kullanılabilinir.
* Yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan sonra Fotopya Fotoğraf
Sanatı Portalı, ÇYDD üzerinden belirtilecek olan mekan(larda) basılı olarak
sergilenecektir.
* Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web
adresinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
 Fotoğraf kullanımı ile ilgili olarak fotoğraf gönderimi sırasında kullanıcıya iki seçenek
sunulacaktır:
a) Fotoğraf sahipleri olumlu seçeneği işaretledikleri takdirde yarışma sergisi süresince
gerçekleşecek olan fotoğraf satışlarından elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’ne bağışlanacaktır. Aynı zamanda bu projeyi olumlu cevapları ile
desteklemek isteyen katılımcıların fotoğrafları, üzerinde isimlerinin belirtildiği
kartpostal, defter, mug, takvim, ayraç, vb promosyon malzemeleri şeklinde satışa
sunulabilecektir. Bu nedenle fotoğraf gönderen her katılımcı fotoğraf baskılarının
satışından elde edilen gelir üzerinden hak talep etmeyeceğini ve oluşacak gelirin
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği destek fonunda kullanılmasını istediğini kabul
eder. Tüm fotoğraflar yarışma ile ilgili duyurularda ve “Kente Karşı İşlenen Suçlar”
yarışma projesine destek kapsamında, katılımcının ismi belirtilerek ÇYDD ve Fotopya
Yayınları tarafından tanıtım amacıyla kullanılabilinir.
b) Fotoğraf sahipleri olumsuz seçeneği işaretledikleri takdirde fotoğrafları hiçbir
şekilde satışa sunulmayacaktır. Ürünleri sadece sergide yer alacak ve aldıkları
dereceleri duyurulacaktır.
 Yarışmaya, jüri üyeleri, ÇYDD Genel Merkez, ÇYDD Yönetim Kurulu asıl ve yedek
üyeleri, ÇYDD çalışanları ve Fotopya çalışanları ile TFSF temsilcisi dışında herkes
katılabilir (Fotopya’da, ücretsiz olarak yazı ve fotoğraf paylaşan yazarlar, Fotopya
çalışanı olarak kabul edilmezler ve yarışmaya katılabilirler).
* Yarışma süresince katılımcıların isimleri veya kim olduklarını belirtecek herhangi bir
işaret fotoğrafın üzerinde veya çerçevesinde yer alamaz. Eğer böyle bir işaret veya
fotoğrafçının ismi görünüyorsa o fotoğraf diskalifiye edilir ve jürinin karşısına çıkarılmaz.
* Üç ay içinde ödüllerini almayan yarışmacılar haklarını kaybetmiş sayılırlar.
* Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi sürecince Fotopya editörleri tarafından
belirli sürelerde kontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışmadan çıkarılabilir.
Bu gibi durumlar için, Fotopya bir açıklama yapma zorunluluğunda değildir.
* Ödül alan fotoğraflar hakkındaki şikayetlerin Fotopya Editörleri tarafından
incelenebilmesi için, şikayete uğrayan fotoğrafın sahibi, Fotopya’nın konu ile ilgili tüm
taleplerini (fotoğrafın ham ya da crop’lanmamış ve de exif’li hali gibi…) yerine
getirecektir. Ödül tesliminden sonra yapılan şikayetler, dikkate alınmayacaktır.
* Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.

* Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapanların yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Eğer fotoğrafın asıl sahibinin de bu durumdan
haberi varsa o da kural ihlali yapmış sayılır.
* Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
* Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler, bu
yarışmaya katılamazlar.
* Bu yarışmaya, “Kente Karşı İşlenen Suçlar 2013 Fotoğraf Yarışması”nda dereceye giren
fotoğraflar dışında daha önce başka yarışmalarda ödül almış fotoğraflar da gönderilebilir.
Bu konuda bir kısıtlama yoktur.
* Yarışmaya fotoğraf gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
* Yarışmamız TFSF 2014/002 kayıt numarası ile onaylamıştır.
*Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
ÇYDD ve Fotopya ailesi olarak tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.