Ağaç Varsa Hayat Var Resim Yarışması

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
“AĞAÇ VARSA HAYAT VAR”
RESİM YARIŞMASI

Başvuru Sahibinin Adı: Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ( Malik ŞAHİN )

Yarışmanın Adı: Ağaç Varsa Hayat Var Yarışmanın Konusu – Amacı MADDE 1-

Konusu: Ağaç ve orman sevgisi, ormanı koruma.

Amacı: İlkokul öğrencileri arasında orman konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimize ülkemizdeki orman, ağaç, yaşanabilir tabiat ve sürdürülebilir bir hayatın ancak ormanı, çevreyi, yeşili ve ağaçlan korumakla mümkün olabileceği bilincini aşılamak.

Yarışmanın Türü

MADDE 2- Resim Yarışması

Yarışmaya Katılım
MADDE 3 – Türkiye genelindeki resmî ilkokullarda öğrenim gören 1.2.3.ve 4.sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır. Engelli öğrencilerimizin yarışmaya başvurması konusunda ilgili paydaşlarımızdan teşvik edici bilgilendirmeler yapmaları çok değerli olacaktır.

Başvuru Şartları, Yarışmaya Katılacak Eserde Aranacak Şartlar, Ödüllendirme

MADDE 4- Yarışmanın başvuru şartları aşağıya çıkarılmıştır.
• Yarışma; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel araçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı îş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde planlanmıştır.
• Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
• Resimler 35*50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
• Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanılabilir. ( Sulu boya, kuru boya, pastel boya, yağlı boya, kara kalem vb.)
• Yarışmada 1. 2. ve 3. olan katılımcılara ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 ( Bir) öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.
• Eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak, arka yüzüne sırasıyla öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası ili ve ilçesi yazılacaktır.
• Öğrenciler yarışmaya sadece 1 ( Bir) eserle katılabileceklerdir.
• Katılımcı velileri öğrencinin yarışmaya katılmasına ve eserin sergilenecek ortamda kullanılmasına onay verdiğine dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracak veya esere ek yapacaktır. Veli izin belgesi gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Katılımcı yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı tespit edilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Bilgileri eksik veya yanlış gönderilen eserler komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Ödül almaya hak kazanan eserlerin değerlendirilmesinde; yarışmanın konusuna uygun, özgün, 35*50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kâğıdına çizilmiş olmasına dikkat edilecektir.
• Eserler, eser sahibi tarafından siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak gönderilecektir.
• Yıpranmış, yırtık, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Gönderilen eserler Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren 1. 2. 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan eserler https://mfcio25.meb.kl2.tr/ adresinden ilan edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren öğrenci ödülleri Erzurum Yakutiye Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürlüğü tarafından 21.03.2023 tarihinde yapılacak ödül töreninde elden verilecek olup engelli olan veya il dışından katılım gösterenlerin ödülleri kargo ile gönderilecektir.
• Yarışma sonucunun ilan edilmesinden itibaren 2 gün (17/03/2023-18/03/2023) içerisinde yarışma sonucuna itiraz hakkı vardır. İtirazlar Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürlüğüne mail yoluyla dilekçe gönderilerek yapılacaktır.
• Katılımcılardan velisinin doldurup imzaladığı Ek-1 (Katılım Formu ) ve Ek- 2 (Veli İzin Belgesi) ile yarışmaya gönderilen eserin aslı alınacaktır.
• Eserle birlikte Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek -5 formları zarfın içinde elden veya kargo ile Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir.
• Etkinlik tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sosyal etkinliğe ait rapor belirtilen bağlantılarda yer alan formata uygun olarak Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından doldurulacaktır.
• Yarışma ile ilgili her türlü bilgi alışverişi aşağıda belirtilen adres ve telefon numarasından yapılabilir.

ADRES : Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Kurtuluş Mah. 1. Camii Sk. No 20
Yakutiye ERZURUM
Telefon : 0 442 242 01 12
Mail Adresi: 712228@meb.kl2.tr

Yarışma Takvimi
MADDE 7 – Yarışma takvimi aşağıdaki çizelgedeki gibidir.
1-Yarışma duyurusu 06/02/2023
2-Başvuru Tarihleri 20/02/2023-10/03/2023
3-Dereceye giren eserlerin belirlenmesi ve ilanı 15/03/2023
4-Sonuçlara itiraz ve değerlendirme 16/03/2023-17/03/2023
5-Kesin sonuçların ilanı ve ödüllendirme 21/03/2023

Eserlerin Değerlendirmesi
MADDE-8 (l)Eserlerin değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerinden aşağıdaki kriterlere
göre yapılacaktır.
Konuya Hâkimiyet / Resmin Teması 30 PUAN
Yaratıcılık / Özgünlük 30 PUAN
Teknik kullanımı ve estetik 20 PUAN
Kompozisyon 20 PUAN
Değerlendirme sonrası sonuçlar mfcio25@meb.kl2.tr adresinden ilan edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × 4 =