Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik” Yarışmaları Düzenliyor!

pwa logo bilim şenliği
pwa logo bilimsenligi

Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlamak için “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenliyor.

Yarışmalara ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ GÜNÜ KAPSAMINDA “İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN VETERİNER HEKİMLİK” TEMALI KOMPOZİSYON RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMA KONUSU:
Veteriner hekimlik; İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden, hayvanlardan insanlara buluşan zoonoz hastalıkların kontrolü ve önlenmesi başta olmak üzere; hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı alanlarında çalışan köklü bir meslektir. Veteriner hekimlerin, Cumhuriyetimizin kuruluşunda gerçekleştirmiş oldukları fedakârlıklar ile birlikte günümüz dünyasındaki çalışma alanlarına ve verdikleri hizmetlere dikkat çekmek amacıyla ilimiz genelinde Dünya Veteriner Hekimleri Günü kapsamında “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik” temalı kompozisyon resim ve şiir yarışmalarının düzenlenmesi planlanmaktadır.

2. YARIŞMA AMACI:
Dünya Veteriner Hekimleri Günü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen kompozisyon resim ve şiir yarışmaları ile çocuklarımızın ve gençlerimizin Türk Veteriner Hekimliğinin tarihi, Cumhuriyetimizin kazanılmasında veteriner hekimlerin rolü, veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığında üstlenmiş oldukları görevler hakkındaki düşüncelerini resmetmeleri veya kompozisyon ya da şiir olarak ifade etmeleri ile veteriner hekimlik alanında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

3. HEDEF KİTLE
Yarışmanın hedef kitlesi; Afyonkarahisar İl geneli. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/ özel eğitim kurulularında öğrenim görmekte olan resim yarışması için ortaokul (5,6,7,8) kompozisyon ve şiir yarışması için lise (9,10,11,12.) seviyesinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

A) Kompozisyon yarışması
– Yarışmanın Afyonkarahisar İl sınırlarında düzenlenmesi planlanmaktadır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır, Yarışmaya lise (9,10,11,12) öğrencileri katılabilir.
Her katılımcı en fazla 1 adet kompozisyon ile katılabilir.(Kompozisyon yarışmasına katı lanlar aynı zamanda şiir yarışmasına da katılabilir.)
Yarışma için gönderilen eserler “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik”
temasına uygun olmalıdır.
– Kompozisyon yazıları Times New Roman yazı tipinde, 12 puntoda, 1,5 aralıkta 5 (beş) sayfayı geçmeyecek şekilde ve normal konar boşlukları (standart ayar olan her yön 2.5 cm) ile hazırlanmalıdır.

B) Resim yarışması
– Yarışmanın Afyonkarahisar İl sınırlarında düzenlenmesi planlanmaktadır.
‘ Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır. Yarışmaya ortaokul (5,6,7,8) öğrencileri katılabilir.
– Yarışına için gönderilen eserler “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik”
temasına uygun olmalıdır.
– Resimler, A3 boyutundaki resim kâğıdı / fon kartonu / bristol kâğıdına; pastel boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kuru boya / kara kalem tekniği ile yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Resimde kâğıdın tamamı doldurulmalıdır, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır. Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek veya postüp kullanılarak paketlenip gönderilmesi gerekmektedir.

C) Şiir yarışması
Yarışmanın Afyonkarahisar İl sınırlarında düzenlenmesi planlanmaktadır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır. Yarışmaya lise (9,10.11.12) öğrencileri katılabilir.
Her katılımcı en fazla 1 adet şiir ile katılabilir Şiir yarışmasına katılanlar aynı zamanda kompozisyon yarışmasına da katılabilir.)

Şiirler Times New Roman yazı tipinde, 12 puntoda, 1,5 aralıkta 1 (bir) sayfayı geçmeyecek şekilde ve normal kenar boşlukları (standart ayar olan her yön 2.5 cm) ile hazırlanmalıdır.
Yarışma için gönderilen eserler “İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Veteriner Hekimlik”
temasına uygun olmalıdır.

D) Genel Kurallar Ve Şartlar
Seçici Kurul ile Jüri Kumlunda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
Kendisine ait olmayan eseri kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

– Resim, kompozisyon ve/veya şiir eserleri daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resmin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış özgün fikir ve tasarımlar olmalıdır.

– Öğrenciler, eserlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra yarışma takvimi kısmında belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3. Ek-4 (Ekler resim, kompozisyon ve/veya şiir eserlerinin arkasına eklenecektir) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.

– Resim, kompozisyon ve/veya şiir eserleri üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Resim, kompozisyon ve/veya şiir eserlerinin sadece arka yüzüne öğrencinin ADİ SOYADI – OKUL ADİ – SINIFI – VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanından geri alınır.