Afyon Eğitim Vakfı burs başvurusu

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu ön lisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilere dokuz ay (EKİM – HAZİRAN) boyunca burs vermektedir.

Afyon Eğitim Vakfına burs müracaatları internet üzerinden alınmakta ve bursiyerler bir program yardımıyla objektif kriterlere göre belirlenmektedir. Bursiyer belirleme kriterlerimiz WEB sayfamızda yayınlanmıştır.
Bursiyer belirleme sonuçları yine WEB sayfamızda yayımlanmaktadır.
Bursiyer olmak üzere sıralamaya giren bursiyerlerimizden istenen belgeler e-postalarına gönderilmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim edenler bursiyer olmaya hak kazanırlar.
Belgesini teslim etmeyenler ile burs müracaatlarındaki beyanları ile ilgili belge getiremeyenlerin yerine sıradaki müracaatçılardan belgeleri istenir.
Burs için müracaat edenlerin Kredi Yurlar Kurumu (KYK) haricinde burs almamaları gerekmektedir. Başka bir vakıf veya dernekten burs aldığı tespit edilenlerin bursları kesilir ve daha önce ödenmiş burs miktarı yasal olarak kendilerinden tahsil edilir.
Afyon Eğitim Vakfı bursiyerleri, her yıl transkriptlerini elden teslim ederler ve zayıf dersleri olmadığı sürece mezuniyetlerine kadar bursları devam eder.

2018-2019 EĞİTİM YILINDA BURS ALAN VE ÖĞRENİME DEVAM EDEN BURSİYERLERİMİZİN 30 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR TRANSKRİP BELGELERİNİ AFYON EĞİTİM VAKFINA ELDEN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

2018-2019 EĞİTİM YILINDA BURS ALAN VE ÖĞRENİME DEVAM EDEN BURSİYERLERİMİZİN 30 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR TRANSKRİP BELGELERİNİ AFYON EĞİTİM VAKFINA ELDEN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR (BİLGİ GÜNCELLEMESİ VE TEBLİĞ YAPILACAKTIR.), AKSİ TAKDİRDE BURSLARI KESİLECEKTİR. AYNI ZAMANDA MEZUN OLAN BURSİYERLERİMİZ DE MEZUNİYET BELGELERİNİ BİZE ULAŞTIRDIKLARI TAKDİRDE KENDİLERİ İLE İLETİŞİMİMİZ DEVAM EDECEKTİR.

http://afyonegitimvakfi.org