Afyon Aydın Doğan BİLSEM

Afyon Bilim Sanat Merkezi

Merkezimiz 14.02.2002 tarihinde açılmış, 16.09.2003 tarihinde Sema Işıl Doğan Bilim ve Sanat Merkezi, 10.11.2003 tarihinde ise Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi adını almış olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir özel eğitim kurumudur.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız Özel Eğitim Kurumudur
 
 
 

 ÖZEL EĞİTİM

Normal eğitimden yararlanamayan veya kısmen yararlanabilen çocuklar için bu alanda yetiştirilmiş özel eğitimciler tarafından özel araç, gereç ve programlar kullanılarak gerçekleştirilen bir eğitimdir.

 

MERKEZİN İŞLEVİ

Merkezin işlevi, yakın çevrenin her türlü üretim, yapım, teknoloji, bilim, sanat ve hizmet ihtiyacına yönelik proje geliştirmek ve projeleri yaşama geçirmek olacaktır.

Gerçek yaşam ve sorun durumlarını ilgililerle birlikte teşhis etmek, çözüm önerileri üretmek, bunları uygulamak ve değerlendirme raporlarını yazmak gibi aşamalardan oluşan proje çalışmaları, hem “yaparak-yaşayarak öğrenmeye” olanak verecek hem de endüstrinin genç yeteneklerden yararlanmasına fırsat tanıyacaktır.

Adres : Sümer Mah. Kurtuluş Cad. No: 52 Afyonkarahisar

(Hüseyin Sümer İlköğretim Okulu Yanı, Eğitim Hizmetleri binası)

TEL:0272 214 22 61

FAKS:0272 214 22 40

e-mail: aydindoganbilsem@gmail.com

Afyon Bilim Sanat Merkezi