Afrika Sağlık Kongresi

Afrika Sağlık Kongresi

Afrika Sağlık Kongresi; inanç, dil, renk, ırk, cinsiyet ve milliyet ayırımsızlığına inanan tüm bireyler, kurumlar ve kuruluşlara açıktır. Kayıt, etkinliğe katılan herkes için zorunludur.

Afrika Sağlık Kongresi; kar amacı olmayan, Afrikalı ve Afrikalı olmayan nitelikli ve temsiliyet sahibi bireyleri bir araya getirmeye ve Afrika’nın sağlık sorunlarına ve çözüm yollarına odaklanmış, gelecekte sonuç alıcı sağlam bilgiler sağlama ve akademik, sosyal, kültürel ilişkiler geliştirme temelli bir etkinliktir.

Kongreye kim katılmalı?

Akademisyenler • Üniversiteler • Araştırma Kuruluşları • Hükümetler • Uluslararası Kuruluşlar • Hayırseverler • Vakıflar • Sosyal Yatırımcılar ve Girişimciler • Bağışçılar • İnsani Yardım Kuruluşları • Kâr Amacı Gütmeyen Yöneticiler • Finansal Kurumlar • Şirketler • Bağışçı Danışmanları • İnanç Temelli Kurumlar

Konular

Kongre’de değerlendirilecek olan başlıklar ve konular aşağıya çıkarılmıştır. Bildiriler bu başlık ve konular çerçevesinde çift kör hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

1. Afrika’nın Sağlık Problemleri ve Mücadele
Afrika’da Temel Sağlık Problemleri: Hastalıklar, Salgınlar ve Salgınlar Tarihi
Afrika’da Temel Sağlık Problemleri: Politika, Alt Yapı, İnsan, Hizmet ve Finans
Afrika Devletleri: Başarı ve Yetersizlikler
Afrika’da Bağımlılıklar ve Bağımlılıkla Mücadele
Problemlerle Mücadelede Yeni Stratejiler Mümkün mü?

2. Afrika Bağlamında Modernleşme, Küreselleşme ve Sağlık
Afrika’da Geleneksel Tıp Uygulamaları
Afrika’nın Varlıkları ve Küresel Şirketler
Afrika’da Tıp Alanında Beyin Göçü
Tıp Teknolojileri ve Afrika’da Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti
Modernleşme ve Afrika Sağlığına Etkileri
Küreselleşme ve Afrika: Tehditler ve Fırsatlar

3. Afrika ve İnsani Sağlık Yardımları
Afrika ve Yardıma Bağımlılık Sarmalı
Hükümetler Arası Koordinasyon Problemleri
Kuruluşlar Arası Ortak Strateji Belirleme İmkanı: Rekabet mi İşbirliği mi?
Afrikalı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başarıları ve İmkanları
İnsani Yardım Organizasyonlarının Afrika Deneyimleri

4. Afrika’da Sağlık Eğitimi
Afrika’da Sağlığın Gelişimi ve Sağlık Okuryazarlığı
Afrika’da Sağlık Meslekleri ve Tıp Eğitimi: Farklılıklar-Benzerlikler
Tıp Eğitiminde Öğrenci Değişimleri Çözümü

5. Afrika’da Sağlığın Organizasyonu
Afrika’da Sağlık Politikaları ve Sağlığa Ulaşım Sorunları
Afrika’da Kamu Sağlık Organizasyonları
Afrika’da Özel Sağlık Yaklaşımları ve Geleceği
Afrika’da Geri Ödeme Yaklaşımları ve Sosyal Güvenlik Kurumları

6. Türkiye ve Afrika
Türkiye’nin Değişen Afrika Yaklaşımı
Afrika’da Çalışan Türk Kurum ve Kuruluşları: Ne yapıyoruz
Türk Akademik Dünyasında Afrika Algısı: Yaklaşımlar ve Çalışmaları
Afrika’nın Perspektifinde Türkiye Kimliği

Kongre Yeri İstanbul, Türkiye
Kongre Tarihi 20-21.Temmuz.2017
Kongre Oteli Wow Airport Hotel / Wow İstanbul Hotel
Kongre Dili Türkçe, İngilizce, Arapça

http://healthinafrica.istanbul/tr/