AFM İNŞAAT II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

AFM İNŞAAT II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

1- YARIŞMA KONU : Konu SERBEST’tir.

Bu yarışma AFM İNŞAAT tarafından, Kayseri Fotoğraf Sanat Evi küratörlüğünce
düzenlenmektedir.

2- YARIŞMANIN AMACI: Kayseri’de fotoğraf sanatına bulunduğu katkının yanında ulusal
anlamda da fotoğrafçılığı desteklemek amacıyla bu yıl “AFM İnşaat II. Ulusal Fotoğraf
Yarışması’nı” düzenlemektedir. Bu projeyle fotoğraf sanatının yaşamımızdaki farkındalığı
arttıran gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3- YARIŞMA KOŞULLARI:

3.a- Katılım:

Yarışmaya TFSF temsilcisi, Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci dereceyakınları dışında 18
yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.

En az 1(bir) en çok 5 (beş) adet renkli ya da siyah – beyaz dijital fotoğrafla
katılınabilinir.

Sadece dijital fotoğraflarla gerçekleştirilecek olan bu yarışmanın fotoğrafları, kısa kenarı en
az 2400 piksel olmak üzere, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında CD’ ye
kaydedilmiş olarak gönderilmelidir

Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri
yarışmaya katılamaz. Katılıp ödül almış oldukları takdirde de ödülleri geri alınacaktır.

Fotoğrafçının özgün yorumuna bağlı olarak dijital müdahaleler yapılması serbesttir.
Fotoğrafın kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi
yapılmamalıdır. Değerlendirmede fotoğrafların ‘’öz’’ ve ‘’biçim’’ ve/veya ‘’teknik’’ açıdan
estetik bütünlük taşıması göz önünde tutulacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır.

Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler,
bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekan, eser, kavram vb. konularda)
gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda
oluşabilecek ihtilaflarda AFM İnşaat sorumlu olmayacaktır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve Değerlendirme/Seçici Kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir
fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa
kural ihlali yapması durumunda yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz
olarak kısıtlanır. Katılımcılar, yarışma kurallarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Formu’nu imzalayan katılımcılar, bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
İmzasız katılımlar yarışma dışı edilir.

3.b- Fotoğrafların İşaretlenmesi:

Fotoğraflar, katılımcılarca 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve ardışık olacak şekilde numara ile
isimlendirilmelidir. Bu rumuza örnek: 123456 gibidir. Fotoğraf numarası ile birlikte anıldığına
dair örnek ise: 1. sıradaki fotoğraf için 123456_01 iken, 2. Fotoğraf 123456_02 olmalıdır.

Bu rumuz (örneğe göre 123456) , CD dosya adı olarak da yazılacaktır. Fotoğrafların üzerinde
başkaca kişisel bilgi içeren herhangi bir bilgi kesinlikle olmamalıdır. Katılım formunda,
katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, mutlaka her fotoğrafın numarası,
(örnek verilen 123456_01 de olduğu gibi), çekildiği yer ve tarih bilgisi ile eğer varsa fotoğrafın
adı da yer almalıdır. CD kayıtlarındaki adlandırmalar ile katılım formu aynı olmalıdır. Katılım
formu doldurulduktan sonra, bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece 6 haneli rumuz
yazılmalıdır.

4- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ:

Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde
paketlenerek başvuru adresine gönderilebileceği gibi yine aynı adrese elden de teslim
edilebilir. Postadaki olası gecikme hasar ve kayıplardan AFM İnşaat ve organizasyon
komitesi sorumlu tutulamaz. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların dışındaki tüm kayıtlar ve
CD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edileceğinden geri iade yapılmayacaktır.

5- YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 31 Ekim 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 2 Kasım 2013
Sonuçların Açıklanması: 4 Kasım 2013
www.afminsaat.com , facebook.com/afminsaat ve www.tfsf.org.tr adresinde
yayınlanacaktır.

6- SEÇİCİ KURUL:

Coşkun ARAL, Foto Muhabir
Dr. Erdal KINACI, Fotoğraf Sanatçısı
Nuri ÇORBACIOĞLU, AFIAP, Kayseri Fotoğraf Sanat Evi Kurucu
Davut AKBULUT, AFIAP, Fotografya Derneği Genel Sekreteri
Ferhat COŞGUN, AFM İnşaat Temsilcisi
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır. Seçici kurul üyelerinin programına göre jüri toplantısı 1
hafta önce çekilebilir veya 1 hafta ileriye atılabilir.

7- TELİF: Ödül alan fotoğraflar sergi dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma
sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca AFM İnşaat’ın düzenleyeceği her türlü yayın ve
etkinlikte isim belirtilerek ayrıca herhangi bir bedel ödemeden tanıtım amaçlı
kullanılabilecektir. Kullanım hakkı fotoğraf sahibine ve AFM İnşaat’a ait olacaktır.
Sergilemeye değer görülen fotoğraflardan sergi ve ( basımı yapıldığı takdirde katalog)
dışında herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.

8.ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 2000 TL
İkincilik Ödülü: 1500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
Mansiyon : 3 adet 500 TL

Seçici Kurul, “Sergileme ” için, ilk 6 fotoğrafa ilaveten, sergilemeye değer görülenlerin
içinden, sayı yeterli ise 40 adete kadar ilave fotoğraf tespit edecektir. Sergilenen fotoğraflara
herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

YARIŞMA SEKRETERYA:

Ahmet PEŞKERSOY, Kayseri Fotoğraf Sanat Evi
yarisma@afminsaat.com 0 532 385 96 60

10- GÖNDERi ADRESİ:

Zarfın üzerine AFM İNŞAAT II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI yazılarak aşağıdaki
adrese gönderilecektir.

AFM İnşaat Mobilya Mimarlık San. Ltd. Şti
Bahçelievler Mh. Mevlana Cd. Uğur Sk. No: 5/B 38280
Talas / KAYSERİ