AFİŞ, BROŞÜR VE SLOGAN YARIŞMASI

SLOGAN YARIŞMASI

SİGARA, TÜTÜN ÜRÜNLERİ, ALKOL VE MADDE KULLANIMINI ÖNLEME
AFİŞ, BROŞÜR VE SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU
Sigara, tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının önlenmesi

2. AMAÇ
Sigara, tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının insan sağlığına, gençlere ve topluma olan
zararlı etkileri konusunda farkındalığı artırmak

3. YARIŞMA YÜRÜTME BİRİMİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu

4. YARIŞMA KAPSAMI
Yarışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında MSKÜ’de öğrenim gören öğrencileri
kapsamaktadır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a. Yarışma, üniversitenin tüm öğrencilerinden bireysel veya toplu halde herkesin
katılımına açıktır.
b. Yarışmaya bireysel olarak en fazla 2 afiş ile katılım sağlanabilir.
c. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. YARIŞMA KURALLARI
a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, görsel zenginlik, amaca
uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında yapacaktır.
b. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat
katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir.
Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü
kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
c. Hazırlanan eserler ve ekte belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak
imzalanacaktır.

6.1. Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Afişlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, afişler görselin anlam
bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir.
b. Uyuşturucu madde isimleri, kullanımını gösteren resimler veya kullanım şekli
hakkında bilgi veren ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
c. Hazırlanacak materyaller mantıksal bir bütünlük içerisinde verilmelidir.
d. Afişler olabilecek en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, PDF, JPEG vs. formlara
çevrilmeden hangi program uzantısıyla hazırlanmışsa orijinal şekilde, elektronik ortamda veya
elden gönderilmelidir.
e. Afişlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılmamalıdır.
f. Afişlerde hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik kullanılmamalıdır.
g. Dereceye girmeyen afişler, başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade
edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan afişlerden sorumluluk kabul edilemez.
6.2. Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı eser
sahibine aittir ve eser sahibinin izni ile etkinliklerde kullanılabilir. Ancak gerekli durumlarda
MSKÜ Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu dereceye giren bu eserleri muvafakat
almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
6.3. MSKÜ Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, hazırlanan ürün ve
hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
6.4. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.
6.5. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu eksiksiz doldurularak
gönderilecektir.
6.6. İlgili yasa hükümlerine, genel ahlaka, kamu düzenine ve etik ilkelerine aykırı afiş
kullanılamaz. Böyle bir durumda sorumlular hakkında her türlü idari, mali, hukuki işlem
başlatılması hakkı saklıdır.

7. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Eserler 15.01.2019 tarihine kadar MSKÜ Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu
Sekreteryası’na gönderilecektir. Değerlendirme MSKÜ Madde Bağımlılığı ile Mücadele
Komisyonu tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 15 Şubat 2019
Jüri Değerlendirmesi: 18 Şubat 2019
Sonuçların Duyurulması: Yapılacak olan çalıştayda duyurulacaktır.

9. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma sonuçları, 27 Şubat 2019 da yapılacak olan çalıştayda duyurulacaktır.

10. ÖDÜLLER
1.lik Ödülü; 3.000 TL TEKNOLOJİK HEDİYE ÇEKİ
2.lik Ödülü; 2.000 TL TEKNOLOJİK HEDİYE ÇEKİ
3.lük Ödülü; 1.000 TLTEKNOLOJİK HEDİYE ÇEKİ
* Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece
için ödül verilmeyecektir.

11. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ
Ödül töreni, 27 Şubat 2019’da düzenlenecek olan çalıştayda yapılacaktır.

12. İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden
duyurmak kaydıyla saklı tutar.

13. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ
Yarışmacıların eserlerini 15 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00’a kadar MSKÜ Madde Bağımlılığı
ile Mücadele Komisyonu Sekreteryası’na iletmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin