Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu 2237

Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu 2237

Bu kursun amacı hemşirelik bölümü lisans öğrencilerine başta deprem olmak üzere afet süreçlerinde en çok zarar görebilen ve savunmasız kalan çocukların bakımını ve yönetimini “Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu” kapsamında öğretmektir.

Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu

Bu kurs kapsamında alanında uzman öğretim üyeleri tarafından hem sahada hem de acil servis de afet anında ve sonrasında çocukların fiziksel ve psikososyal tanımlanması, değerlendirilmesi ve afet sürecinin organizasyonu örnek HAP(Hastane Afet Planı) rehberliğinde öğretilecektir.

HAP kapsamında Kahramanmaraş merkezli çifte depremler değerlendirilecektir. Afetlerde çocuk acil hemşirelerinin görev ve sorumlulukları olası durumlarda yer aldıkları diğer görevler değerlendirilecektir. Ayrıca afetlerde ikinci triyaj, afetlerde psikolojik ilk yardım, afetlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri ve çocuk merkezli afet yönetimi, afetlerde özel gereksinimi olan çocuklar ve özellikleri sunulacaktır. Afetlerde çocuk acil ve yoğun bakım hizmetleri örnekler ile tartışılacaktır. Afet sonrası çocuklarda ağrı değerlendirilmesi ve kontrolü, sıvı elektrolit dengesizlikleri ve yaklaşımlar, Travmalı çocuğa müdahale, Crush sendromu belirtileri, Crush sendromu ilk yardım tedavisi, Crush sendromunun komplikasyonları değerlendirilecektir. Çocuklarda agresyon ve ajitasyona, anksiyete bozukluklarına acil yaklaşım ile travma sonrası acil yaklaşım, uyku ve yeme bozukluklarına acil yardım ve afet sonrası psikolojik müdahalenin öğrencilere sunulması amaçlanmaktadır.

Eğitimler sonunda katılımcıların afet sırası ve sonrasın çocuk acil hemşireliğinin anlaşılmalarını ve olası afet durumlarında çocuğun acil müdahalesini yönetebilecek stratejiler geliştirebilmelerini hedeflenmektedir. Eğitim programı 2 gün 16 saat Hibrit olarak planlanmıştır.

Öğrenim çıktıları öğrenciler;

1.Afet anında ve sonrasında çocukların ilk değerlendirme, triyaj ve sahadan hastaneye yönlendirme ve transfer sürecini öğrenirler.

2.Çocukların fiziksel ve açıdan tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve müdahalesini öğrenirler.

3.Çocukların psikososyal açıdan tanımlanmasını ve değerlendirilmesini, risk grubunda olan çocukların belirlenmesini ve müdahalesini öğrenirler.

4.Çocuk Merkezli Afet Yönetimi kapsamında afet sürecinin organizasyonunu ve gelişebilecek sorunlara karşı çözüm geliştirmeyi öğrenirler.

KATILIMCI SEÇİMİ

Etkinlik Türkiye’de Hemşirelik Bölümleri’nin lisans programında eğitim gören öğrencileri ile (yüz yüze=30, online= 300) yapılacaktır. Başvurusu alınan öğrencilerden seçim kriterlerine uyan yüz yüze 30 asil, 15 yedek belirlenecektir. Online katılım sağlayacak öğrencilerimiz için ise belli bir kontenjan sınırı bulunmamaktadır.
Katılım Koşulları

• Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini almış olma ve lisans eğitimine devam ediyor olma.

• Transkriptlerinin başvuru tarihi itibari ile son 1 ay içinde alınmış olması.

• Başvuru anında, yüksek lisans öğrencilerinin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması.

• Hemşirelik lisans öğrencisinin daha önce bu program kapsamında “TÜBİTAK 2237-A” desteklenen beş ve üzeri eğitim etkinliğine katılmamış olması.

Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu Başvuru tarihi:

30 Ekim- 24 Kasım 2023 (saat 17:00’ye kadar).

Başvuru adresi: Proje web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapılmalıdır.

Sonuçların Duyurulması: Seçim sonuçları internet sayfasından duyurulacak olup; ayrıca sonuçlar, öğrencilere bireysel olarak e-mail ile de bildirilecektir.

Ek durum:

• Asil durumda olan öğrencilerin kursa katılıp katılmayacakları konusunda teyit almak için, kurs tarihinden bir hafta önce öğrenciler ile tekrar iletişime geçilecektir. • Kursa kesin olarak katılamayacak asil öğrenciler yerine, not sıralamasına göre yedekte yer alan öğrencilere bilgi verilecektir.

• Katılımcılar, eğitimin tüm günlerine ve tüm oturumlarına tam katılım sağlamak zorundadırlar.

Afetlerde Çocuk Acil Hemşireliği Kursu

Proje Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Tübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.