AFAD Logo Tasarım Yarışması

AFAD, YENİ LOGOSUNU YARIŞMA İLE ARIYOR

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni yüzünü, kimliğini ve kurumsal marka değerini yansıtacak logoyu bulmak için yarışma açıyor. Yeni logonun, AFAD markasının kimliğini, kurumsal mesajlarını ve markanın Türkiye’ye olan aidiyetini ülke ile dünya genelinde temsil edebilmesi bekleniyor.

15 Mart 2016, Ankara/ Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD), ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logonun tespit edilmesi için “Logo Yarışması” düzenleniyor. Tasarım ile ilgili herkese açık olan yarışma sonucunda, belirlenecek eserin sahibi ödül almaya hak kazanacak. Ödülün 10.000₺ olduğu yarışma ile ilgili detaylı bilgiler www.afad.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Yarışmaya Katılım İçin Son Tarih 30 Mart 2016

Sektörden uzmanlar, kurum içi temsilciler ve akademisyenlerden oluşacak yarışma jürisi, yarışmanın son başvuru tarihi olan 30 Mart 2016 tarihinden sonra eserleri değerlendirmeye tabi tutacak. Ödül, yapılacak bir törenle seçilen eser sahibine takdim edilecek.

AFAD’ın Kurumsal Mesajları, Misyonu ve Kurum Kimliği Hakkında

Uluslararası Alanda:
AFAD, uluslararası alanda Türkiye’nin devlet kurumu olarak ‘Dünya İçin Hazırız’ mesajıyla 5 kıta 51 ülkede afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalar yapıyor. Bu ülkelerde ‘İlk Önce Hayat’ yaklaşımıyla insani yardım ile arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor, afet yönetim sistemlerinin kurulmasına destek oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şefkat ve kudretini, milletinin ruhunu ve vicdanını tüm dünyaya ulaştırıyor.

Türkiye Çapında:
AFAD, ülke genelinde afet ve acil durumlara ilişkin ‘tek yetkili kurum’ olarak çalışıyor. ‘Afetlere dirençli toplum oluşturma’ misyonunu yerine getirmek için dinamik bir organizasyonla esnek yapıda faaliyet gösteriyor. AFAD, ‘Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü’ mesajı ve ‘Nerede Hayat Orada AFAD’ yaklaşımıyla afet yönetimi faaliyetlerini planlıyor, uyguluyor, yönlendiriyor, destekliyor. Alanıyla ilgili olarak tüm kurum, kuruluş, STK’lar ile özel sektörü koordine ediyor.

AFAD, kriz yönetiminin çok ötesinde ‘risk yönetimi’ne odaklanıp ‘Afetin Sıfırıncı Dakikası’nı planlıyor. AFAD, günümüzde ‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’ olarak adlandırılan modeli uygulamaya koyarak meydana gelmeden önce afet ve acil durumların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için çalışıyor. Afet sırasında afetlere müdahale edilmesini, etkin koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde süratle tamamlanmasını sağlıyor.

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUMU YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
(AFAD) LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) Yarışmanın Adı:
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Logo Tasarımı Yarışması

2) Yarışmanın Konusu ve Amacı:
AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından hazırlanan ve
AFAD’ın yeni yüzünü, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal
ve uluslararası alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.
Yeniden tasarlanması planlanan AFAD logosunun, yurtiçinde ve
yurtdışında Türkiye algısı oluşturacak, AFAD’ın bir Türkiye kurumu olduğu
anlaşılacak şekilde hizmet etmesi amaçlanmıştır.

3 ) Yarışmanın Duyurulması:
Yarışma, AFAD Resmi Web sitesi (www.afad.gov.tr), kamu kurum ve
kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili
yerlere asılacak afişlerle duyurulacaktır.

4) Katılım Koşulları:
Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki
yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve
özel kurumların katılımına açıktır.
Adaylar en fazla beş adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin
ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım
sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin
temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması
durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.
Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘AFAD Logo
Tasarım Yarışması Katılım Formu’ nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle
birlikte başvuru adresine göndermesi gerekmektedir. Aynı zamanda
şartnamenin tüm sayfalarının ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

6) Çalışmanın Açıklaması:
Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin
açıklama çalışmayla beraber verilebilir.

7) Gönderim için postalama koşulları:
Katılımcılar, her bir tasarım için tek bir zarf kullanacaklardır.
Söz konusu zarfların içinde; eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, her bir
sayfası ıslak imzalı şartname, eserin a4 kağıda alınmış çıktısı ve 7 ayrı DVD
veya USB içinde yapılan logo tasarımının kendisi bulunmalıdır.

8) Kullanım koşulları ve hakları:
• Katılımcı, dereceye giren ve/veya AFAD tarafından kullanılması
kararlaştırılan eserinin, AFAD’a süresiz olarak tam kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için AFAD’a tam
lisans/yetki verdiğini kabul eder.
• Ödül kazanan eser; AFAD’ı temsil edecek her türlü basılı materyal ve
sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri,
kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve
faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül
dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
• Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm
koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve AFAD kararlarının
tamamını kabul etmiş sayılırlar.

9) ÖDÜL
Yarışmanın ödülü 10.000 ₺’dir.
1. Mansiyon ödülü 1000₺’dir.
2. Mansiyon ödülü 1000₺’dir
Ödüller, hak sahiplerine AFAD’ın belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül
töreni ile takdim edilecektir.

10) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL
1- Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır:
a. AFAD kurum çalışanlarının oylaması
b. Seçici Kurul Değerlendirmesi
Seçici Kurul;
– AFAD Başkanı
– Akademisyenler
– Sektörden uzmanlardan oluşmaktadır.
Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk beş logoyu belirler. Eserler;
kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk
kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
Dereceye giren eserlerden birini “AFAD” logosu olarak belirleme yetkisi,
AFAD’a ait olup, oylama sonrası elde edilen sonuç son olarak AFAD
Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birincilik
derecesi ödülüne hak kazanmış bir eserin, AFAD tarafından kullanılmasının
kararlaştırılması durumunda, eser sahibine ödülü törenle ödenir.

I) YARIŞMA TAKVİMİ
1. Son Başvuru Tarihi : 30 Mart 2016
2. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 31 Mart 2016
3. Dereceye giren logonun açıklanması: 5 Nisan 2016
Sonuçlar, www.afad.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

İ) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil
edilmeyecektir.

AFAD Başkanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Adres: Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar /
Söğütözü / Çankaya / Ankara
Başkanlık Santral Tel: 0 (312) 258 23 23
Başkanlık Faks: 0 (312) 220 26 12
9) Yarışma Sekretaryası:
Adı ve Soyadı : Hatice DEMİR
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
E-posta : hatice.demir@afad.gov.tr
Tel : 0 (312) 258 23 23/1344
Adres : Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar / Söğütözü / Çankaya /
Ankara

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ