Adnan Mendres Üni. Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Metni ve Kadrolar İçin Tıklayınız

Puan Beyan Formu İçin Tıklayınız

Üniversite Yönergesi İçin Tıklayınız