Adnan Menderes Üni. Öğretim Üyesi İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(31.08.2013 TARİHLİ ZAMAN GAZETESİNDE YAYIMLANAN İLAN METNİ)

(SON BAŞVURU TARİHİ 16.09.2013 MESAİ BİTİMİ)

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize başvuran tüm Yardımcı Doçentlerin yabancı dil sınavları 18.09.2013 tarihinde saat 10:00’da Aydın Menderes Dersliklerinde yapılacaktır.

Başvuracak Adaylardan;

1- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

DUYURULUR.

 BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR
Aydın SYOHemşirelikÇocuk Sağ. ve Hast. Hem.Doçent

2

1

Çocuklukta obezite, ABÖS, tuvalet eğitimi, annelik rölü ve ebeveynlik davranışı konularında çalışma yapmış olmak.
Aydın SYOHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoçent

1

1

Kanserli hastalarda ağız sağlığı, gündüz aşırı uykuluğu ile ilgili konularda çalışmaları olmak.
BesyoRekreasyonRekreasyonYrd.Doç.

3

1

Doping olarak kullanılan testosteronun ruberta dönemindeki erkek ve dişi ratların humerus ve femur üzerindeki morfometrik etkileri konusunda çalışması olmak.
BesyoRekreasyonRekreasyonDoçent

1

1

Badmintonda çevikliğin performansa etkisi ve geliştirilmesine yönelik antrenman uygulamaları konusunda doktora tezi yapmış olmak ve leptin ile ilgili çalışması bulunmak
BesyoSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiYrd.Doç.

5

1

Spor yönetiminde etik ve kadın konularında çalışması olmak. Yüzme Antrenörlük belgesine sahip olmak.
BesyoSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiYrd.Doç.

4

1

Gençlik politikaları üzerine çalışma yapmış olmak. Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.
Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerAğız Diş ve Çene Hast. Cerh.Yrd.Doç.

4

1

İmplant uygulamalarında farklı yüzey özelliklerinin ossointegrasyon üzerine etkisinin rezonans frekans analizi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerEndodontiYrd.Doç.

2

1

Farklı irigasyon sistemlerinin ve tekniklerinin yapay kanallarda debrisi uzaklaştırmadaki etkinliği üzerine çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerPedodontiYrd.Doç.

3

1

Florozisli ve florozisi olmayan çürük dişlerde dentin geçirgenliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerPeriodontolojiYrd.Doç.

3

1

Sinüs yükseltme operasyonuna alternatif uygulanan kısa implantların klinik ve radyografik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerProtetik Diş TedavisiYrd.Doç.

3

1

Kumlama ve lazer uygulanmış zirkonyum oksit seramiklerin yaşlandırma sonrası sızıntı ve bağlantı direncini inceleyen araştırma yapmış olmak.
Eğitim Fak.Eğitim BilimleriEğitim Prog. Ve Öğrt.Yrd.Doç.

3

1

Bilişim teknolojileni öğretmen yeterliklerinin değerlendirlmesi konusundadoktora yapmış olmak.
Fen Edb.Fak.Batı Dilleri ve EdebiyatıAlman Dili ve EdebiyatıYrd.Doç.

4

1

Postmodern Edebiyat, İmgebilim  ve Avusturya Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edb.Fak.FelsefeSistematik Felsefe ve MantıkYrd.Doç.

3

1

İnsan felsefesi ve etik konularında çalışmaları olmak.
Fen Edb.Fak.MatematikAnaliz ve Fonksiyonlar Teo.Doçent

2

1

Toplanabilme metodları ve tauber teorisi alanında çalışmaları olmak.
Fen Edb.Fak.Türk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliYrd.Doç.

4

1

Aydın ili ağızları üzerine çalışmış olmak.
İletişim Fak.GazetecilikGazetecilikYrd.Doç.

4

1

Basının Türk dış politikası üzerindeki yönlendirici etkisi üzerine çalışması olmak.
Mühendislik Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiYrd.Doç.

3

1

Üç boyutlu görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiDoçent

2

1

Bilgisayar Mühendisliği Bilim Alanında Doçentlik derecesini almış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Mühendislik Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiYrd.Doç.

5

1

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Mühendislik Fak.Elektrik-Elektronik Müh.Elektrik-Elektronik Müh.Doçent

2

1

Elektrik_Elektonik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Mühendislik Fak.Gıda MühendisliğiGıda MühendisliğiYrd.Doç.

3

1

Bakteriyofaj kullanarak yeşil yapraklı sebzelerdeki enterik patojenlerin kontrolü konusunda çalışması olmak.
Mühendislik Fak.İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDoçent

1

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Nazilli İ.İ.B.F.İktisatİktisadi Gelişme ve Uls. İkt.Yrd.Doç.

5

1

Kültürel ve politik etkenlerin makroekonomi üzerine etkileri konusu ile dış ticarette yerçekimi teorisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Nazilli İ.İ.B.F.İşletmeSayısal YöntemlerDoçent

2

1

Genetik algoritmalar ve bulanık mantık konularında çalışmaları olmak ve nicel karar yöntemleri bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.
Nazilli İ.İ.B.F.Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.Hukuk BilimleriYrd.Doç.

1

1

Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak.
Nazilli İ.İ.B.F.Uluslararası İlişkilerDevletler HukukuYrd.Doç.

4

1

Toplumsal güvenlik kavramsallaştırılması ve etnik çatışmalar konusunda çalışması bulunmak.
Nazilli İ.İ.B.F.Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerYrd.Doç.

5

1

Uluslararası mülteci rejimi konusu ile asya pasifik ülkeleri ve türkiye ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmak.
Söke İşletme Fak.Bankacılık ve FinansBankacılık ve FinansYrd.Doç.

4

1

Tasarrufta tamamlayıcı bir araç olarak bireysel emeklilik sistemlerinin etkinliği üzerine çalışması olmak.
Söke İşletme Fak.Bankacılık ve FinansBankacılık ve FinansYrd.Doç.

4

1

Göçmenlerin Türkiyede yaşamaya devam etme kararlarının sosyo-ekonomik belirliyenleri üzerine çalışması olmak.
Söke SYOÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiYrd.Doç.

4

1

İlköğretim öğrencilerine verilen ilk yardım eğitiminin bilgi düzeyine etkisi konusunda çalışması olmak.
Söke SYOÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiYrd.Doç.

3

1

Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve öğrencilerin stresle başa çıkma stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiYrd.Doç.

3

1

Deneysel epilepsi uygulanan ratlarda kortikal epileptik deşarjlarda beynin hipokampal derin uyarılması konusunda çalışması olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiYrd.Doç.

2

1

Organ banyosunda Beta bloker ilaçların endotel fonksiyonları üzerine etkilerini araştıran çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpYrd.Doç.

1

1

Künt göğüs travmalı hastalarda kardiyak hasarın araştırılması konusunda çalışması olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpYrd.Doç.

1

1

Arrest hastalarda kardiyak ultrason üzerine çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hast.Yrd.Doç.

3

1

Maligniteli çocuklarda  mannoz bağlayan lektin (MBL) gen polimorfizmi ve megaloblastik anemiler konularında çalışmaları olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıYrd.Doç.

3

1

Deneysel depresyon uygulanan ratlarda beyinde oluşan oksidatif hasara karşı aromaterapinin etkisi konusunda çalışması olmak
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbı MikrobiyolojiDoçent

1

1

Escherichia coli bakterisinin virülansı ve toksin genleri ile ilgili çalışması bulunmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumYrd.Doç.

1

1

Gebelerde vajinal olarak elde edilen amniyon sıvısında FISH yöntemi kullanarak kromozom analizi yapılabilmesi üzerinde çalışması bulunmak.
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimlerParazitolojiDoçent

1

1

Köpeklerde kan protozoonları konusunda möleküler düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fak.Peyzaj MimarlığıPeyzaj MimarlığıDoçent

1

1

Kent içi akarsular ve yakın çevresinin kentsel gelişim-dönüşüm sürecindeki etkileşimleri ve de çeşitli kullanımların deniz kıyılarına etkileri üzerine çalışması olmak.
Ziraat Fak.Tarla BitkileriÇayır Mera ve Yem BitkileriYrd.Doç.

5

1

Taban mera ıslahı ve yem bitkileri ıslahı konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin