ADLİ BİLİŞİM, BİYOMETRİK SİSTEMLER VE BİLGİ GÜVENLİĞİ PROJELERİ YARIŞMASI

Proje Yarışması nın Adı:
ADLİ BİLİŞİM, BİYOMETRİK SİSTEMLER VE BİLGİ GÜVENLİĞİ PROJELERİ YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu:
Adli bilişim, biyometrik sistemler ve bilgi güvenliği konularından oluşmaktadır.

Yarışmanın Amacı:
Teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde insanlığın refah düzeyinin arttığı, İnternet imkanlarıyla dünyanın küreselleştiği, dünyanın diğer ucunda sanal ortamda sunulan bilgi ve belgelere erişmenin bir tuşa dokunacak uzaklıkta olduğu ancak, siber uzayda işlenen sanal suç türlerinin de son yıllarda büyük artış gösterdiği bilinmektedir.

Adli Bilişim Mühendisliği eğitimi alanların öncelikli görevlerinin başında; bilişim dünyasında işlenen çeşitli suçların kanıtlarının ortaya konması, sanal ortamdaki dolandırıcılık işlemlerini önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması, delil karartmak amacıyla bilişim alanında yapılacak tasarruflarda bilginin geri kurtarılması, İnternet ortamındaki kötü amaçlı yazılımları siber dünyanın başına musallat edenlerin kullandıkları sahte yöntemlerin tespiti gelmektedir.

Fırat Üniversitesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Adli Bilişim Mühendisliği adı ile lisans düzeyinde bir bölüm açmıştır. Adli Bilişim Mühendisliği Bölümüne 2013-2014 akademik yılında öğrenci alınması planlanmıştır. Adli Bilişim Mühendisliği öğrencilerinin ilk iki yıl içerisinde alacakları dersler Yazılım Mühendisliği bölümlerinin ilk iki yılında almış oldukları derslere paralellik arz etmektedir ancak, 3 üncü ve 4 üncü yıllarda tamamen alana yönelik dersler alacaklardır. Bu dersler arasında Sayısal Adli Bilişime Giriş, Donanım Adli Bilişimi, Ağ Güvenliği, Kötü Amaçlı Yazılımlar, Sayısal Adli Bilişim Araçları, Bilgi Güvenliği, Siber Kanunlar ve Siber Savaşlar gibi farklı dersler yer almaktadır.

Fırat Üniversitesi bünyesindeki Adli Bilişim Mühendisliğinin iki farklı eğitim-öğretim şekli bulunmaktadır. Bunlardan birinde tamamen Türkçe eğitim yapılacak, ama bir diğerinin ise Uluslararası Ortak Lisans Programı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletlerindeki Sam Houston State Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek bir programdan oluşmaktadır. Bu yurtdışı programı ile ilgili protokol imzalanmış ve Yükseköğretim Kurulunun onayından geçmiştir. Yurtdışı ortak lisans programı tamamen İngilizce eğitim verecek, bu bölüme ileride ÖSYM tarafından yerleştirilecek öğrencilerin 3 üncü ve 4 üncü sınıflarını Amerika’da tamamlayacaklardır.

Bu çalışmalara destek sağlamak amacıyla 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında Fırat Üniversitesinde I. Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum için bir konsorsiyum oluşturulmuş, düzenleme ekibinde Amerika’dan Sam Houston State Üniversitesi, Türkiye’den Gazi Üniversitesi ve Polis Akademisi paydaş olarak yer almaktadır.

Bu sempozyumun bir parçası olarak bilişim alanlarda eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Adli Bilişim, Biyometrik Sistemler ve Bilgi Güvenliği Proje Yarışması” adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Yarışmanın amacı; Türkiye’de ilk kurulan ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği kapsamına girecek konularda üniversite öğrencileri arasında bir proje yarışması düzenleyerek, bu bilim dalının ülkemizde hızla gelişmesine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın İçeriği:
Yarışma içeriği aşağıdaki başlıklarda olabilecektir.

ADLİ BİLİŞİM VE GÜVENLİK
Adli Bilişim, Adli Bilişim ve Güvenlik, Adli Bilişim Araçları,Elektronik Kanıt Yönetimi, Elektronik Kanıt Tahlili, Adli Bilişim Denetim Teknolojileri ve Prosedürleri, Nİ için Elektronik Kanıt Görüntüleme ve İletişim, Elektronik Kanıt Saklama ve Koruma, Kaza Müdahalesi ve İncelemesi, Adli Prosedürler, Taşınabilir Elektronik Cihazların Adli Takibi, Ağ Hukuku, Veri Saklama ve Kurtarma, Ağ Trafik Analizi, Takibi ve Niteliklendirme, Adli Bilişimle ilgili Yasal, Etik ve Politika Konuları, Elektronik Kanıt ve Soruşturma Bütünlüğü, Çoklu-Ortam Analizi, Yönelimler ve Zorluklar, Kanıt Koruma, Adli Durum Çalışmaları.

SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA
Siber Casusluk, Karşı siber casusluk, Adli Bilişim ve Delil İnceleme Yaklaşımları, Sosyal Ağlar, Ulusal / Uluslararası Hukuk, Savaşlar, Terör ve terörist faaliyetler, Kritik Altyapılar, Bulut Bilişim, Siber Tehditler / Tehlikeler / Açıklar, Metodolojiler / Çözümler / Yenilikler, Strateji/Politikalar, Kanunlar, Standartlar, Siber Tatbikatlar, En İyi Uygulama Örnekleri, Ülke Strateji Belgeleri, Uluslararası İşbirlikleri.

VERİ GÜVENLİĞİ
Gizlilik Temelleri, Gizlilik Geliştirme Teknolojileri, Gizlilik-Koruma Programlama, Gizlilik Politika ve Yasaları, Elektronik Sağlık Gizliliği, Gizlilik Ekonomisi, Gizlilik Teorisi ve Mühendisliği, Doğal Felaketler ve Acil Servisler ve Terörizm Koruması, Risk Analizi, Modelleme ve Yönetimi, Güven Biçimlendirme ve Modelleme, Güvenli Programlama, Güven Yönetimi, Güven Değerlendirmesi, Güvenlik Temelleri.

E-DEVLET GÜVENLİĞİ
E-Devlet Güvenliği, E-Arşiv, E-İhale, E-Denetim, E-Sağlık, E-Kimlik, E-Fatura, E-Adalet, E-Noter, E-Pasaport, E-Oylama, Kritik Bilgi Altyapısı Koruma, Sanal Savaşlar ve Karşı, Tedbirler, Bilgi Sistemleri ve Suç Analizi, Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Belgelendirmesi.

AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI
Elektronik İmza, Kayıtlı Elektronik Posta, Sertifikalar ve Sertifika Yönetimi, Standartlar, Protokoller, Güven Modelleri, Anahtar ve Kimlik Yönetimi, Donanımsal ve Yazılımsal Uygulamalar, Elektronik İmza Politikaları ve Yasalar, Elektronik İmzanın Kamusal İşlemlerde, Bankacılık İşlemlerinde ve Diğer Ticari İşlemlerde Hukuki Geçerliliği, Elektronik İmzanın Elektronik İmza Mevzuatına Getirebileceği Değişiklikler, Elektronik İmza Uygulamasında Yer Alan Tarafların ESHS’ye Karşı Hukuki Sorumluluk Halleri, Elektronik İmza ile İlgili Çekişmeli Olaylar, Elektronik İmzalar ile İlgili Yargı Kararları, Diğer Ülkelerdeki Elektronik İmza Yasaları.

KRİPTOLOJİ
Boole Fonksiyonlar, Blok Şifreler, Akan Şifreler, Açık Anahtarlı Kriptografi, Kuantum Kriptografisi, Eliptik Eğri Kriptografisi, Kriptografide Cebirsel Eğriler,Homomorfik Şifreleme, Protokoller, Sıfır Bilgi Yaklaşımı, Sır Paylaşımı, Kriptoanaliz, Özet Fonksiyonlar, Kriptografide Kodlama Teorisi Uygulamaları, Akıllı Kart Uygulamaları ve Güvenliği, RFID Güvenliği, Kriptografik Donanım ve Gömülü Sistemler, Kriptografik Sistemlerin Kriptoanalizi için Özel Amaçlı Donanım, Verimli Yazılım ve Donanım Uygulamaları, Yan Kanal Analizi ve Karşı Önlemler, Eşleme Tabanlı Kriptografi, Anahtar ve Kimlik Yönetimi

BİLGİ GÜVENLİĞİ
Steganografi, Güvenli çoklu Hesaplama, Biyometrik Yaklaşımlar, Bilgisayar Güvenliği, Mobil İletişim Güvenliği, İşletim Sistemi Güvenliği, Güvenilir Hesaplama, Ağ Güvenliği, Kablosuz Güvenlik, Özel Amaca Yönelik ve Algılayıcı Ağ Güvenliği, Uçtan Uca Ağ Güvenliği, Web Güvenliği, E-posta Güvenliği, Veritabanı güvenliği, IPTV Güvenliği, E-Ticaret Protokollerinde Güvenlik, İçerik Filtreleme ve Takibi, Telif Hakkı Koruması, Dağıtık Sistem Güvenliği, Bilgi Teknolojilerinde Güvenlik Zafiyetleri ve Açıkları, Güvenli Kod Geliştirme, Sızma Testleri, Saldırı Tespit Sistemleri, Zararlı Kodlar, Kötücül ve Casus Yazılımlar

Yarışmanın kriterleri:
Bu yarışmaya önlisans veya lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören bilgisayar programcılığı, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği vb yakın programlarda öğrenci olanlar katılabilir. Yarışmaya sunulacak projeler, daha önceden başka bir yere sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması zorunludur.

Yarışmaya sunulacak projelerin en geç 01 Mayıs 2013 tarihine kadar Sempozyum Sekreteryasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Yarışmanın Organizasyonu:
Bu yarışma I. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu kapsamında düzenlenmektedir. Sunulacak Proje Sempozyum Bilim Kurulu içerisinden seçilecek bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Proje sunan öğrencilerin sempozyuma katılmaları için davet edilecektir.

Yarışma Ödülleri:
Proje yarışmasında ilk üç dereceye girenlere parasal ödül verilmesi planlanmıştır. Buna göre, birincilik derecesi alan yarışmacı/yarışmacılara 3000 TL, ikincilik ödülüne layık görülenlere 2000 TL ve üçüncülük ödülüne layık görülenlere ise 1000 TL parasal ödül verilecektir.

Proje sahiplerinin yol ve konaklama giderlerinin karşılanması:
Proje sunacak öğrencilerden Elazığ İli dışından katılacakların yol ve konaklama giderleri, proje bütçesinden karşılanacaktır. Bu ödeme 20 öğrenci ile sınırlandırılacaktır.

Projede dereceye girenlerin açıklanması:
Projede dereceye layık görülen öğrencilerin ödülleri, sempozyum kapanış oturumunda açıklanacak ve ödülleri kendilerine takdim edilecektir.

İLETİŞİM
ISDFS
1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu
Fırat Üniversitesi
Elazığ/ TÜRKİYE

Tel: +90 424 2370000 / 4215 / 4304 ( Prof. Dr. Asaf VAROL )
+90 424 2370000 / 4305 ( Yrd. Doç. Dr. Resul DAŞ)

E-mail: [email protected]
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin