Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Kongresi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adli Bilimciler Derneği ile birlikte 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi’ni düzenleyecektir.

1-4 Mayıs 2014 MARMARİS

*Düzenleyen Adli Bilimciler Derneği

Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanları
Prof. Dr. Yener Ünver
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı.

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
Adli Bilimciler Derneği Başkanı / Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Hakan Hakeri
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zerrin Erkol Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü

Av. Cahid Doğan
Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü

1 Mayıs 2014 Perşembe

Açılış 09.00 -10.00
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. İLYAS DOĞAN
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Oturum 1
10.00 -11.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İLYAS DOĞAN
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
Kamu Görevlisi Hekimlerin Ceza Hukuku Bakımından Soruşturma Usulü

Prof. Dr. HAKAN HAKERİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Hekimlik alt-kültürünün tıp hukukuna yansımaları

Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri
Organ Ve Doku Ticareti

ARA 11.00 -11.15

Oturum 2
11.15 – 12.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı

Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. NEZİH VAROL
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü
Sağlık Hukuku Açısından Sağlık Hizmetleri

Prof. Dr. GÜROL CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Adli Tıp Açısından Onam

Prof. Dr. ZERRİN ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
Ceza Hukukunda Adli Tıbbi Boyutuyla İlliyet Bağı Kavramı

Av. PERVİN YILDIZ
Ankara Barosu
Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü

12.30- 13.30 YEMEK

Oturum 3
13.30 – 14.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ZERRİN ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar
Av. GÜLER POLAT
İstanbul Barosu
Engelli Bireylerin Adli Tıp ve Sağlık Kurullarında İncelenmeleri ve Raporlamasının Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi

Av. ÜMİT ERDEM
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı
Üreme Hakları.

Av. CAHİT DOĞAN
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri – Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Programı Koordinatörü
Sterilizasyon Öjeni mi,Nüfus Planlaması mı?

Av.DEVRİM KARAKÜLAH
Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri
Dinlemenin Hukuki Yönü

14.45- 15.00 Ara

Oturum 4
15.00 – 16.00

Oturum Başkanı: Av. PINAR AKSOY GÜLASLAN
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar
Doç. Dr. AYFER UYANIK
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk
Sınır Ötesi Tele Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar

Av.BERNA ÖZPINAR
Ankara Barosu
Yaşamın Sonunun Sağlık Hukukuna Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. ERDAL YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D Başkanı Hekimin İrtikap Suçu

2 Mayıs 2014 Cuma

Oturum 5
09.00 -10.00

Oturum Başkanı:Av. CAHİT DOĞAN
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri – Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Programı Koordinatörü

Konuşmacılar
Av. PINAR AKSOY GÜLASLAN
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
Genetik Veri Bankaları

Av. SUNAY AKYILDIZ
Tıp Hukuku Derneği Başkanı
Sağlıkta Arabuluculuk

Öğr. Grv. Cengiz Doğan
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programı
Sağlık Turizmi Hukuku ve Turizm Etiği

10.00 – 10.15 Ara

Oturum 6
10.15 – 11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. KADRİYE BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri B.D Başkanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. BESTİ ÜSTÜN
Türk Hemşireler Derneği Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Komisyonu Üyesi

Uzm. Hem. HATİCE UÇAK
Türk Hemşireler Derneği Y. K. Üyesi
Türk Hemşireler Derneği Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Komisyonu Raporu

Doç. Dr. ÖZEN KULAKAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi – Kadın Doğum B.D Başkanı
Şiddet Kültürü ve Hemşirelik

Hem. FERDA ÜLKER
Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı

Hem.CANAN GÜNGÖR
Hemşirelerin Şiddete Maruz Durumları ve Şiddetle İlgili Düşünceleri Konya ve Antalya Örneği

11.15-11.30 Ara

Oturum 7
11.30 – 12.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. GÜROL CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı

Av. MEHMET SERCAN SAPTAŞ
Ankara Barosu

Yrd. Doç. Dr. AHMET GÖKDEMİR
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı

Stj. Av. SELCEN BAYÜN
Çevreden (Doğadan) Sağlığa Bir Bakış

Oturum 8
UZMANINA SORUN Oturumu
12.00 – 12.30

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. NEZİH VAROL
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü

Konuşmacı: RAYHAN BOZABALI. RBD

12.30-13.30 YEMEK

Oturum 9
13.30 – 14.45

Oturum Başkanı: Av. DEVRİM KARAKÜLAH
Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri

Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. SERKAN ÇINARLI
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

Dr. ASLIHAN TEYİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Tıbbi Uygulama Hatalarında Yargı Öncesi Çözüm Usülleri ve 663 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamedeki Düzenlemenin Uygulanamama Nedenleri

Konuşmacılar:
SIRRI ŞENBAYRAM – ALPER TEKER- MEHMET SÜRÜCÜ – HAKKI EROL – M.FARUK OZAN
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Burdur İlinde Çalışan Tüm Diş Hekimlerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Dr. FATMA KORAL
Adli Tıp Kurumu
Tanısal Histeroskopi İşlemine Bağlı Karbondioksit Embolisi

Dr. FATİH SEZER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp A. D Doğumsal Kol Felci: Olgu Sunumu

Oturum 10
Poster Oturumu
14.45– 15.30

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. ERDAL YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D Başkanı

2 Mayıs 2014 Cuma

SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU (Opsiyonel/Katılım Belgeli)
09.00 -12.00 ve 13.30- 14.45
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Hastane Sorumluluk Sigortası
Tamamlayıcı Sigorta Uygulaması
Sağlık Sigortası Uygulamaları
Risk Belirlemesi
Prim Karşılığı Zarar
Maliyet Hesabı
Kritik Sigortalar
Özürlü ve Maluliyet Hesaplaması
Sorumluluk Sigortaları

3 Mayıs 2014 Cumartesi

Oturum 11
09.00 – 10.30

Oturum Başkanı:
Hem. FERDA ÜLKER Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı

Hem. MERAL DÖLEK
Medical Park Acil Hemşireliği Derneği Başkanı
Acil Hemşiresinin Yasal Sorumluluğu

Doç. Dr. FATMA CEBECİ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A. D. Hemşirelik Uygulama Alanlarında Malpraktis Örnekleri – Sözel

Doç. Dr. EMİNE EFE
Hem. FERDA ÜLKER
Uzm. Hem. EMİNE İLASLAN
Uzm. Hem. MÜNEVVER ERKUL
Hemşirelerin Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Şiddet Durumları – Sözel

Hem. SONGÜL PİŞKİN
İlaç Uygulama Hataları ve Önlemede Hemşirenin Sorumluluğu – Sözel

10.30- 10.45 ARA
Oturum 12
10.45- 11.30
Doç. Dr. ÖZEN KULAKAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Kadın Doğum B. D. Başkanı
Dr. EMRAH DURAL
Adli Bilimler Enstitüsü
Sildenafil Düzeylerinin, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hasta Plazmalarında Kromatografik Yöntemle Belirlenmesi ve “Bitkisel Kökenli Ürünlerde İllegal Varlığının Araştırılması
Kim. YÜCEL DENER
Sağlık Bakanlığı TİTCK Daire Başkanı
Tükürükten Uyutucu, Uyuşturucu Analizleri

Prof. Dr. GÜROL CANTÜRK – Dr.SÜNDÜZ ADIYAMAN – Dr.EMRAH EMİRAL
Fenilketonüri-Tıbbi Malpraktis İddiası: Olgu Sunumu

11.30-11.45 ARA

Oturum 12
11.45-12.30
Uzmanına Sorun Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri

Uzman: Prof. Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı

12.30-13.30 YEMEK ARASI

13.30 Sosyal Program
Yat ve/veya Köy Turu (Opsiyonel)

4 Mayıs 2014 Pazar
Günübirlik RODOS GEZİSİ (Opsiyonel)

Saatlere uyulması hususunda hassasiyet ricasıyla

Düzenleme ve Bilimsel kurul
Prof. Dr. İlyas Doğan / YÖK Denetleme Kurulu Başkanı- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu / Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Prof. Dr. Erkan İbiş / Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hakkı Gökbel /Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Doğan / Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mithat Kıyak / Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Arzu Oğuz / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Karşılaştırmalı Hukuk ABD Başkanı / FİSAUM Müdürü

Prof. Dr. Çiğdem Kırca / TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Çağlar Özer / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sacit Adalı / Anayasa Mahkemesi Önceki Üyesi / Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilek Özcengiz / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Enver Bozkurt / Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şakir Musayev / Azerbaycan Adli Tıp Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Sarp / KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Şafak Balı / Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Osman Hayran / Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Haydar Sur / İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Adalat Hasanov / Azerbaycan Adli Tıp Kurumu

Prof. Dr. Murat Dikmengil / Düzce Üniv Tıp Fakültesi / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Önceki Dekanı

Prof. Dr. Nevzat Artık / Ankara Üniversitesi Gıda Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan / Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Yalçın Özkan / Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi ve Farmasötik Teknoloji A.D Başkanı
Prof. Dr. Göknur Aktay / İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Önceki Dekanı / Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Adli Eczacılık Birim Koordinatörü / Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu
Prof. Dr. Tevfik Özlü / Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi / Türk Toraks Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) Müdürü / Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Kurucu Üyesi ve Önceki Başkanı
Alb. Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ / Gülhane Askeri Tıp Akademisi Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi

Prof. Dr. Erdem Özkara / Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı / Dokuzeylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM) Müdürü

Prof. Dr. Cemil Kaya / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı / İdare Hukuku Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı / Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı / Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı / Uluslararası Biyoetik Derneği, Asya Biyoetik Derneği üyesi / ISTAM (International Association for the Study of Traditional Asian Medicine) Derneği’nin Konsey Üyesi ve Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Uluslararası Tıp Tarihi Dernekleri’nin Türkiye Milli Temsilcisi
Prof. Dr. İsmail Balık / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Başkanı

Prof. Dr. Lale Karabıyık / Klinik Toksikoloji Derneği Y.K Üyesi – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gürol Cantürk / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı

Prof. Dr. Nezih Kök / Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı / Tıp Hukuku Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi / Erzincan Hukuk Fakültesi Önceki Dekanı

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği A.D Başkanı

Prof. Dr. Saadet Ülker / Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı

Prof. Dr. Recep Akdur / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Başkanı / TÜMÖD Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Osman Celbiş / İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı

Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu / Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu / Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri A.D Başkanı

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora / Göz Hastalıkları ve Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı / Bahçeşehir Ü. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ünal Kuzgun / TODBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Sağlık Hukuku Başkanı

Prof. Dr. Bahar Boydak / Ege Üniversitesi Fakültesi İç Hastalıkları A.D / Acil Tıp A.D Önceki Başkanı

Prof. Dr. Muharrem Özen / Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nevzat Alkan / İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D / Adli Bilimciler Derneği

Prof. Dr. Havva Karagöz / Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Pervin Somer / Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Büyükay / Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Recep Akcan / Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra / İflâs Hukuku Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yalçın Büyük / Adli Tıp Kurumu Başkanı

Doç. Dr. Fatih Yağmur / Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Çetin Lütfü Baydar / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı

Doç. Dr. Çetin Arslan / Yargıtay C.Savcısı

Doç. Dr. Mustafa Karapirli / Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanı

Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut / Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Sibel Erkal İlhan / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gürkan Ersoy / Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Genel Sekreteri

Yrd. Doç. Dr. Dt. Serdar Sütçü / Türk Diş Hekimleri Birliği Başkan Vekili

Yrd. Doç. Dr. Eşref Küçük / TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı / Adli Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan / Ebeler Derneği Başkanı. Karabük Üniversitesi SYO Ebelik Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım B. Gülhn / Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Öğr. Grv. Cengiz Doğan / Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programı / Sağlık Turizmi Hukuku ve Turizm Etiği / Eğitim- Birsen Sendikası Niğde Üniversitesi Teşkilat Başkanı

Op. Dr. Şükrü Güner / Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi / TTB Merkez Konseyi1986-1990 Genel Sekreteri

Dr. Altay Suroy / Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi

Hk. Hasan Tahsin Gökçan / Yargıtay Üyesi

Dr. Hakkı Gürsöz / Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Araştırmalar Başkan Yardımcısı

Dr. Mehmet Hakan Sağlam / Anka Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Hüseyin Bekir / Yunanistan Batı Trakya Serbest Hekim

Dr. Mustafa DİNLER / Hekimler ve Sağlık Çalışanları İçin Hukuk Derneği Kurucu Başkanı / Hekimler İçin Hukuk Platformu Facebook Grubu Kurucusu / Sağlık Hak-Sen Hekim Hakları Birim Sorumlusu

Kim. Yücel Dener / Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / İlaç, Biyolojik Ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Daire Başkanı

Av. Mustafa İlker Gürkan / Muğla Barosu Başkanı

Av. Ümit Erdem / İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

Av. Sadun Köprülü / Irak Türkmen Cephesi Türkmen Araştırmaları ve Projeleri Koordinatörü

Av. Devrim Karakülah / Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri

Av. Hatice Sarıtaş / Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1. Hukuk Müşaviri

Av. Alper Araz / Adli Bilimciler Derneği İstanbul Temsilcisi

Hem. Meral Dölek / Acil Hemşireleri Derneği Başkanı

Hem. Ferda Ülker / Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı

Prm. Umut Uğurel / Paramedik Derneği (PARDER) Yönetim Kurulu Başkanı / İzmir 112 Ambulans Servisi

Burhan Özkoşar / Hürriyet Fransa Temsilcisi

Esra Öz / Sağlık İletişimi Derneği Kurucu Üyesi / Med-index yayın yönetmeni

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.