Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademik İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer  ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan  diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir

3- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Profesör ve Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

 Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri  Mühendisliği   Profesör 1 1 Atıklarda Enerji konusunda 10 yıl ders vermiş olmak. Enerji tesislerinde çalışmaları olmak.Mühendis olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Sol anakoroner arter hastalığının  cerrahi tedavisinde erken mortalite prediktörleri konusunda uzman olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1  
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doç. 1 1 Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği   Doç. 1 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği   Doç. 1 1 Enerji alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat   Yrd. Doç. 3 1 Karma Dağılımlar ve Kümeleme Analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 3 1 Gebelikteki serum CD40 ligand artışının preeklampsi öngörüsündeki yeri konularında çalışması olmak ve tüp bebek eğitimine devam ediyor olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd. Doç. 3 1 Acile başvuran zehirlenme vakaları ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Yrd. Doç. 3 1 Meme ağrısında psikoeğitimin yaşam kalitesine etkisi ve hepatit hastalığıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Özel Güvenlik ve Koruma Yrd. Doç. 3 1 Güvenlik stratejileri ve yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Etik konusunda çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doç. 1 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Yrd. Doç. 1 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yrd. Doç. 1 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Yrd. Doç. 1 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Yrd. Doç. 1 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Yrd. Doç. 1 1