Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III (ADYÜ-Sempozyum-2016)

Adıyaman Üniversitesinin kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenecek olan ve geleneksel olarak devam eden “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu III (ADYÜ-Sempozyum-2016)” isimli etkinlik içeriğinde; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri konularında Akademik personelimiz tarafından bildirili oturumlar, paneller, öğrencilerimize ve MEB öğrencilerine deneysel sunumlar, çeşitli sanatsal etkinlikler 18-19 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sempozyumda Üniversitemizin Bilim insanlarının çalışmalarının Adıyaman ili ile tanıştırılmasının yanında bilgi-fikir paylaşımı ve Adıyaman ili hakkında yapılan proje sunumları, toplumsal, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı: Fen, Sosyal, Eğitim ve Sağlık Bilimleri konusunda Üniversitemizde yapılan ve yapılması düşünülen araştırmaların sunulması, tartışılması, bu konularda gelişmelerin paylaşımı ve üniversitemizin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin tanıtılmasıdır.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip Üniversitemiz Bilim İnsanlarının çalışmalarının Adıyaman ili ile tanıştırılmasını hedefleyen ve geleneksel hale gelen Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III (ADYÜ-Sempozyum-2016)’na katılımlarınızı bekliyor ve katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi Rektörü

http://sempozyum.adiyaman.edu.tr/