Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I

(ADYÜ-Sempozyum-2014)

Adıyaman Üniversitesinde 03-04 Nisan 2014 tarihleri arasında “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014)’’ isimli etkinlik kapsamında; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri konularında Akademik personelimiz tarafından bildirili oturumlar, paneller, öğrencilerimize ve MEB öğrencilerine deneysel sunumlar, çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sempozyumda Üniversitemizin Bilim insanlarının çalışmalarının Adıyaman ili ile tanıştırılmasının yanında bilgi-fikir paylaşımı ve Adıyaman ili hakkında planlanan proje sunumları, toplumsal, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacaktır.

Sempozyumun amacı: Fen, Sosyal, Eğitim ve Sağlık Bilimleri konusunda Üniversitemizde yapılan ve yapılması düşünülen araştırmaların sunulması, tartışılması, bu konularda gelişmelerin paylaşımı ve üniversitemizin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin tanıtılmasıdır.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip Üniversitemiz Bilim İnsanlarının çalışmalarının Adıyaman ili ile tanıştırılmasını hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014)’na katılımlarınızı bekliyor ve katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum

Saygılarımla,

Prof. Dr. Seyit TEMİR

Düzenleme Kurulu Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.