Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi bilim insanları tarafından üretilen bilginin paylaşımı ve geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenmektedir. Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan sempozyum Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumumuzun amacı; Üniversitemiz bilim insanlarının çalışma konuları ile ilgili tüm bilim dallarında yapılan ve yapılması düşünülen araştırmaların paylaşılması, sunulması, tartışılması ile Üniversitemiz bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin tanıtılmasıdır.

Sempozyumda Üniversitemiz bilim insanlarının çalışmalarının Adıyaman ili ile tanıştırılmasının yanında bilgi-fikir paylaşımı ve proje sunumları gerçekleştirilecektir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip Üniversitemiz bilim insanlarının çalışmalarını dinleyeceğimiz Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumuna (ADYÜ Sempozyum 2019) katılımlarınızı bekler, katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü

Konular
Eğitim Bilimleri
Fen ve Matematik Bilimleri
Dil Bilimleri
Güzel Sanatlar
İslami İlimler
Mühendislik-Mimarlık Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Tarım Bilimleri
Spor Bilimleri

6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu
http://sempozyum.adiyaman.edu.tr
sempozyum@adiyaman.edu.tr