Adıyaman Üni. Öğretim Üyesi Akademik İlan

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer  ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan  diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent       Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

             Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Prof. 1 1 Alman siyah başlı etçi koyun ırkında çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Prof. 1 1 Sülfanamidlerin dokularda kalıntı düzeyleri ile vücuttan atılma sürelerinin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Prof. 1 1 Oksin, eter ve esterleri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Prof. 1 1 Tüberküloz konusunda çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doç. 1 1 Deneysel Yüksek Enerji Fiziğinde ileri bölge jet hesaplamaları üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doç. 1 1 Deyimler üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doç. 1 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç 3 1 Hidrosefalik yenidoğanlarda ventriküloperitoneal şantın tiroid fonksiyonları üzerine olan etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Yrd. Doç. 1 1 Aflatoksin ve Zearalenon Kirlilikleri hakkında çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Yrd. Doç. 1 1 Bitki fizyolojisi ve sistematiği alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Yrd. Doç. 1 1 Aromatik bitkilerde fitokimyasal analizler yağ asidi analizi ve antimikrobiyal analizler alanında çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Analitik Kimya Yrd. Doç. 1 1 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar’ın elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Biyokimya Yrd. Doç. 1 1 Farklı yağlarla beslenen Ratlar’ın Lenf Şilomikronlarının Hidrofobik özelliklerinin araştırılması üzerine çalışması olmak.
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Yrd. Doç. 1 1 Arazi düzenleme çalışmalarında genetik algoritma uygulaması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doç. 3 1 1960-1980 arası üniversitelerdeki ideolojik hareketlerle ilgili çalışması olmak.
Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Yrd. Doç. 1 1 Organik tarım ve bitki aktivatörleriyle doktora çalışması yapmış olmak, ilgili alanda Yükseköğretim Kurumunda en az 5 yıl ders vermiş olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd. Doç. 3 1 Doktora eğitim süreci kapasitesinin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. 3 1 Çok boyutlu madde parametreleri doğrulanması ile flexMIRT ve BMIRT paket programları konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. 3 1 Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü konusunda çalışma yapmış olmak.