ADIM FİZİK GÜNLERİ

II. ADIM FİZİK GÜNLERİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

25-26-27 Nisan 2012

 

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2012

ADIM Konsorsiyumu; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma – geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. Ayrıca; ADIM Üniversiteleri eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel üniversiteler arası etkinliklerde işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir. Bu amaçlar göz önünde tutularak ilki 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde düzenlenen “Adım Fizik Günleri-I” gerçekleştirilmiştir. Bu yılda 25-27 Nisan tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesinde “Adım Fizik Günleri-II” gerçekleşecektir.

http://adimfizikgunleri2012.pau.edu.tr/