ADIM ADIM STEM eTwinning Projesi

blog yazarı
Emel DOĞRU

Gelişmiş ülkeler ezbere dayalı eğitim sisteminden vazgeçip, eğitime multidisipliner bir yaklaşım katarak öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesini sağlamaya başlamışlardır. Bu noktada STEM eğitimi, eğitim sisteminde önemli bir boşluğu doldurma potansiyeline sahiptir. STEM eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için vazgeçilmez bir hale gelmiştir. STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine imkan vermektedir. Bu noktadan hareketle, projemiz, eğitim-öğretimde STEM yaklaşımını kullanarak öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirmeyi amaçlamıştır.

Proje sonucunda öğrencilerimizin;
1. Öğrenmeyi öğrenen
2. sorumluluk sahibi
3. eleştirel düşünen
4. meraklı, sorgulama, araştırma, üretim ve buluş yapabilme becerilerine sahip
5. değişime ve yeniliğe açık (Ar-ge ve inovasyon)
6. öz denetim becerileri gelişmiş
7. işbirliği içerisinde çalışan
8. yaparak-yaşayarak öğrenme odaklı
9. içerik üretmeye yatkın bireyler olarak eğitimine devam etmeleri hedeflenmiştir.

Emel DOGRU
Hello, Emel DOĞRU, I graduated from Mustafa Kemal University, primary school teacher, I am working at Sivrikavak Primary School in Altınözü district of Hatay. Because of the younger age group I work with, I attach importance to developing myself in a holistic way to enable the child to learn through concrete experiences, to support mental process skills with a constructivist approach and to provide work discipline. I think it will increase your professional enthusiasm. I take advantage of opportunities because I believe that the use of technology should be integrated into education.